26.10.2020
PL EN
14.02.2020 aktualizacja 14.02.2020
Ludwika Tomala
Ludwika Tomala

Kancelaria Prezydenta RP: wnioski o nadanie tytułu profesora procedowane w kolejności ich składania

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania - odpowiedziała PAP Kancelaria Prezydenta RP, pytana o list RPO ws. nadawania tytułów profesorskich i przyczyn długiego czasu oczekiwania na nominacje profesorskie dwóch naukowców.

Pod koniec stycznia br. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do prezydenta z listem ws. nadawania tytułów profesorskich. Poprosił o wskazanie przyczyn długiego czasu oczekiwania na nominacje profesorskie dwóch naukowców. Chodzi o dr. hab. Michała Bilewicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, który - jak pisze Adam Bodnar - oczekuje na decyzję prezydenta od niemal roku oraz dr. hab. Waltera Żelaznego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, który, jak podaje RPO, oczekuje na decyzję od niemal dwóch lat. RPO sugeruje, że nadawanie tytułów profesorskich przez Prezydenta RP powinno się odbywać w kolejności napływania wniosków.

PAP zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o komentarz w sprawie tego listu.

"Wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania przez uprawniony organ. Ww. przepisy nie określają terminu, w którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zobligowany jest do wydania postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora" - poinformowało biuro prasowe KPRP.

Z informacji Kancelarii wynika, że w Kancelarii Prezydenta RP znajduje się obecnie 227 wniosków z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK) o nadanie tytułu profesora i są one na różnym etapie procedowania. Biuro prasowe KPRP potwierdziło, że wśród tych wniosków są też wnioski dr. hab. Michała Bilewicza oraz dr. hab. Waltera Żelaznego.

Zgodnie z informacjami KPRP uchwała CK dotycząca m.in. wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dla dr. hab. Michała Kamila Bilewicza wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP 15 stycznia 2019 r. "W trakcie analizy wniosku okazało się, że swoje opinie w tym postępowaniu sporządziło 6 osób, spośród nich 4 osoby (3 recenzentów i superrecenzent Centralnej Komisji), są zatrudnione w tej samej uczelni tj. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, jeden z recenzentów w latach 1992 – 2012 był przewodniczącym Rady Programowej SWPS, a kolejny ściśle współpracował z ww. kandydatem" - podsumowano w informacji KPRP.

"Natomiast w sprawie dotyczącej wniosku pana dr. hab. Waltera Żelaznego, pełnomocnik działający w imieniu ww. osoby złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i sprawa obecnie znajduje się w toku postępowania sądowego" - pisze Kancelaria.

PAP zapytała o średni czas, jaki mijał między złożeniem do prezydenta wniosku przez CK o nominację profesorską a jej podpisaniem. Kancelaria Prezydenta odpisała, że nie prowadzi takich statystyk.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła też, że odpowiedź na wspomniane pismo RPO zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki.

Przepisy związane z nadawaniem tytułu profesora reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nią tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora występowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (a po wejściu w życie nowych przepisów Rada Doskonałości Naukowej).

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020