Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.12.2021
PL EN
12.03.2020 aktualizacja 12.03.2020

NAWA, NCN i NCBR podsumowują zmiany wprowadzane w związku z COVID-19

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki tłumaczą, co w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się w realizacji programów, które przewidywały wyjazdy zagraniczne naukowców. A Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiada, że wprowadzi spotkania online z wnioskodawcami.

Podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencje grantowe: NCN, NAWA i NCBR podsumowały zmiany w swoich programach, które wprowadzono w związku z zagrożeniem zakażeniami koronawirusem SARS-Cov-2.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wymienia, że na dotychczasowych zasadach wypłacane będą środki w ramach programów stypendialnych: im. gen. Władysława Andersa, im. Ignacego Łukasiewicza, im. Stefana Banacha, Polonista, Poland my first choice oraz w ramach wymiany w ramach umów bilateralnych.

Jeśli chodzi o programy naukowe wymagające podróży zagranicznych możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu (po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym). Dotyczy to programów: im. Mieczysława Bekkera, im. prof. Franciszka Walczaka, im. Stanisława Ulama, im. Wilhelminy Iwanowskiej, wymian w ramach umów bilateralnych. Agencja nie przewiduje jednak możliwości zwiększenia kwoty przyznanego stypendium.

Jeśli natomiast w związku z koronawirusem konieczne będą zmiany w projektach instytucjonalnych (np. w zakresie terminu realizacji działań lub planowanych do osiągnięcia rezultatów projektów), agencja poleca kontakt z opiekunami danego programu. Chodzi tu o programy: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, Promocja Zagraniczna, International Alumni, STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców, KATAMARAN – Tworzenie i realizacja wspólnych programów II stopnia, CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej.

Z kolei Narodowe Centrum Nauki rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN. Jeśli zmiana terminu pobytu będzie możliwa - konieczne będzie aneksowanie umów (chodzi o finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC).

W przypadku zaś realizowanych już staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest skrócenie pobytu lub zrealizowanie pozostałej części stażu w innym terminie (konkursy ETIUDA i UWERTURA).

W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaś zapowiada, że przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.

Dyrektor NCBR planuje w zakresie POIR wprowadzić zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu oceniającego wniosek z wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada takich spotkań zostanie wprowadzona od 16 marca. Panele z wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontrole finansowe projektów prowadzone będą głównie w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących.

Centrum zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym. Zainteresowani mogą jednak dzwonić do punktu lub kontaktować się mailowo. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021