Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.09.2021
PL EN
25.03.2020 aktualizacja 25.03.2020

MNiSW: uczelniane gremia muszą pracować tak, by ich członkowie nie spotykali się bezpośrednio

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Różne gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków - wynika z nowelizacji rozporządzenia MNiSW, które w środę podpisał szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Rozporządzenie to nowelizacja innego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O podpisaniu nowelizacji przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina poinformowała PAP w środę rzecznik prasowa resortu Katarzyna Zawada.

Nowelizacja odnosi się do organizacji pracy różnych uczelnianych gremiów: kolegiów elektorów; komisji stypendialnych; komisji i zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów, prowadzonych w uczelniach oraz komisji i innych gremiów działających na podstawie statutów uczelni.

Nowelizacja wprowadza wymóg zorganizowania prac tych gremiów w taki sposób, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków. Zgodnie z rozporządzeniem w okresie obowiązywania ograniczeń funkcjonowania uczelni, czyli do 10 kwietnia br., uchwały tych zespołów będą mogły być podejmowane wyłącznie w drodze głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

W uzasadnieniu nowelizacji czytamy, że tego typu działania są związane "rozwojem nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni".

"Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusem) oraz wzrastającą liczbę zidentyfikowanych przypadków zachorowań na COVID-19 w Polsce, konieczne jest kontynuowanie działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii" - napisano w uzasadnieniu.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 26 marca.

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej resort nauki przypomina, że do 10 kwietnia pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

"Podkreślamy natomiast, że w uczelniach musi być zapewniona obsługa finansowa, w tym związana np. z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Również realizacji zadań związanych z systematycznym aktualizowaniem danych w systemie POL-on, które są niezbędne do podziału subwencji oraz przeprowadzenia w 2021 r. ewaluacji jakości działalności naukowej. Tam gdzie to możliwe, praca powinna być świadczona w sposób zdalny" - czytamy na stronie resortu. 

PAP - Nauka w Polsce

szz/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021