16.01.2021
PL EN
27.03.2020 aktualizacja 27.03.2020

MNiSW: rektor AWFiS w Gdańsku odwołany w związku z uprawdopodobnieniem stawianych mu zarzutów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odwołał z funkcji rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. Waldemara Moskę - poinformował PAP resort nauki. Decyzja ma związek z uprawdopodobnieniem stawianych mu zarzutów dyscyplinarnych. Obowiązki rektora przejmie rektor-elekt prof. Paweł Cięszczyk.

Rzeczniczka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Karolina Rogowska poinformowała, że prof. Waldemar Moska nie będzie pełnił funkcji rektora AWFiS od 30 marca. Jak wyjaśniła, decyzję podjął szef resortu nauki Jarosław Gowin.

"Rektor Moska ze względu na stan swojego zdrowia od dłuższego już czasu nie wykonywał swoich obowiązków, powierzając bieżące zarządzanie uczelnią prorektorom. W dłuższej perspektywie czasu nie było większych szans na powrót rektora Moski do wykonywania obowiązków służbowych" - przekazała rzeczniczka uczelni.

31 marca obowiązki rektora przejmie wybrany w styczniu rektor-elekt prof. Paweł Cięszczyk, którego czteroletnia kadencja miała rozpocząć się 1 września.

"W opinii społeczności akademickiej powinno to wreszcie ustabilizować i uspokoić sytuację na uczelni, która aktualnie uchodzi za najlepszą szkołę wyższą kształcącą specjalistów na potrzeby sportu" - powiedziała Rogowska.

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, "odwołanie jest związane z uprawdopodobnieniem - w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zarzutów dotyczących wyrządzenia szkody majątkowej w uczelni oraz dopuszczenia się niewłaściwego gospodarowania majątkiem uczelni, stanowiących nadużycie udzielonych Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków na niego nałożonych".

W styczniu resort nauki wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem popełnienia przez prof. Waldemara Moskę przewinień dyscyplinarnych w zakresie niewłaściwego zarządzania kierowaną przez siebie uczelnią i doprowadzenia tym samym do wyrządzenia jej znacznej szkody. Na polecenie ministra prowadzi je rzecznik dyscyplinarna przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego prof. Katarzyna Dudka.

MNiSW stawia Waldemarowi Mosce 10 zarzutów. Jak podaje MNiSW w informacji udzielonej PAP, dotyczą one m.in. wyprowadzenia z uczelni 4,5 mln zł zysków z międzynarodowego projektu "Belt and Road" do klubu sportowego, którego Moska jest prezesem; wyłudzenia z ministerstwa 1 mln zł dofinansowania z tytułu studiowania na kierunkach anglojęzycznych studentów zagranicznych, którzy nie znali języka angielskiego; zerwania umowy ajencji lokalu gastronomicznego na terenie uczelni, co skutkowało koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości ok. 100 tys. zł; wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody senatu uczelni; a także nieuzasadnionego zwolnienia wieloletnich pracowników uczelni - działaczy związku zawodowego; przypisania sobie autorstwa części cudzych artykułów naukowych z zakresu genetyki; manipulacji przy wyborach na rektora.

Osobne postępowanie nadzoruje również prokuratura. Prowadzone jest ono w kierunku nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez rektora Moskę, czym mógł narazić uczelnię na szkody majątkowe znacznych rozmiarów. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli do prokuratury m.in. pracownicy uczelni. Według nich, rektor i jego zaufani współpracownicy wykorzystują majątek AWFiS, aby wzbogacać się na przyjmowaniu chińskich uczniów.

Chodzi o współpracę gospodarczą AWFiS z pekińskim uniwersytetem Beijing Sport University (BSU) w ramach projektu "Belt and Road". Dzięki niemu z Kraju Środka przyleciało do Gdańska około 100 studentów i ponad 40 młodych sportowców. Korzystają oni z domu studenckiego i trenują na kampusie uczelni. Formalnym partnerem BSU jest klub sportowy AZS-AWFiS Gdańsk (Moska jest prezesem klubu), zaś uczelnia, która udostępnia całą infrastrukturę do realizacji umowy, jej podwykonawcą.

Śledztwo początkowo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. 31 grudnia 2019 roku, ze względu na wagę postępowania oraz społeczny oddźwięk, przejęła je Prokuratura Regionalna. Wciąż prowadzone jest "w sprawie", nikomu nie postawiono zarzutów.

Na urząd rektora AWFiS w Gdańsku Waldemara Moskę powołano 10 września 2010 r. Jesienią 2019 roku złożył mandat. Jego obowiązki przejął wówczas 43-letni prorektor ds. studenckich Paweł Cięszczyk, który w listopadzie zorganizował wybory uzupełniające na stanowisko rektora. Wygrał je Waldemar Moska. Po tym, jak o sprawach uczelni zrobiło się głośno w lokalnych mediach, zrezygnował. Członkowie Kolegium Elektorów 9 stycznia 2020 roku wybrali prof. Pawła Cięszczyka na rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kadencję 2020-2024.

Prof. Cięszczyk pochodzi z Goleniowa. Tytuł profesora uzyskał w wieku 41 lat. Na gdańską uczelnię trafił z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki niemu powstał w Szczecinie najnowocześniejszy w Polsce ośrodek badań sportowców - Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Prof. Cięszczyk jest specjalistą w zakresie genetyki sportowej. Otrzymał również "Zachodniopomorskiego Nobla" – nagrodę, przyznawaną najwybitniejszym naukowcom z Pomorza Zachodniego. (PAP)

Autorka: Anna Machińska

anm/ agt/ robs/

Copyright © Fundacja PAP 2021