06.06.2020
PL EN
03.04.2020 aktualizacja 03.04.2020

Agnieszka Stefaniak-Hrycko pełniącą obowiązki dyrektor NAWA

Fot. materiały prasowe NAWA Fot. materiały prasowe NAWA

Agnieszka Stefaniak-Hrycko od 1 kwietnia pełni obowiązki dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stanowisko objęła po Łukaszu Wojdydze.

"Wicepremier Jarosław Gowin z dniem 1 kwietnia powierzył pełnienie obowiązków dyrektora NAWA Pani Agnieszce Stefaniak-Hrycko" - poinformowało zapytane przez PAP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wcześniej, do 31 marca br. dyrektorem NAWA był Łukasz Wojdyga. "Dyrektor złożył rezygnację z pełnionej funkcji skierowaną do Pana Premiera Morawieckiego za pośrednictwem wicepremiera ministra nauki i szkolnictwa wyższego pana Jarosława Gowina. Rezygnacja została przyjęta i pan premier odwołał pana Wojdygę z funkcji dyrektora z końcem marca" - poinformował resort nauki. Łukasz Wojdyga był dyrektorem NAWA od początku jej istnienia - października 2017 r.

Agnieszka Stefaniak-Hrycko jest absolwentką Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas.

Uczestniczyła ona w wytyczaniu kształtu oferty programowej od początku działalności agencji, zajmując się przede wszystkim kwestiami mobilności kadry naukowej i akademickiej - czytamy w informacji przesłanej PAP przez agencję NAWA.

Wcześniej, w latach 2003-2017 związana była z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie pełniła funkcje eksperckie, a następnie kierownicze na stanowiskach w Biurze Ministra oraz w Departamencie Nauki. Zajmowała się współpracą ministerstwa z gremiami naukowymi i akademickimi, Sejmem i Senatem RP, promocją nauki i szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą, a w kolejnych latach, podczas sprawowania funkcji zastępcy dyrektora Departamentu Nauki w MNiSW, z finansowaniem projektów z zakresu współpracy międzynarodowej oraz programów i przedsięwzięć ministra nauki.

Stefaniak-Hrycko jest autorką bądź współautorką programów ministra wspierających młodych naukowców, naukowców prowadzących badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, współpracy międzynarodowej oraz związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.

W 2017 r. była stypendystką Departamentu Stanu USA w ramach programu International Visitor Leadership Program. Od początku powstania NAWA odpowiedzialna była za tworzenie oferty programowej dla doktorantów i naukowców.

NAWA to nadzorowana przez resort nauki agencja, której misją jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni. Tworzy m.in. programy wyjazdów zagranicznych dla studentów i kadry naukowej z Polski oraz stypendia ułatwiające naukowcom z zagranicy pracę w Polsce.

Agnieszka Stefaniak-Hrycko będzie pełnić funkcję dyrektora NAWA do czasu powołania nowego dyrektora przez premiera na wniosek ministra właściwego do spraw nauki.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020