13.08.2020
PL EN
14.04.2020 aktualizacja 14.04.2020

Elbląg/ Leśnicy powiększyli rezerwat przyrody "Pióropusznikowy Jar"

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Elbląscy leśnicy powiększyli rezerwat przyrody "Pióropusznikowy Jar". Część lasów Nadleśnictwa Elbląg dotychczas użytkowanych jako drzewostany gospodarcze, przemianowano na obszar ochrony przyrody.

Jak poinformował PAP rzecznik nadleśnictwa Elbląg Jan Piotrowski, głównym celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie fragmentów lasów liściastych ze stanowiskami paproci pióropusznika strusiego (Matteuccia struthiopteris L.).

"W wyniku szczegółowych badań zleconych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2011 r. przeprowadzonych w rezerwacie i jego sąsiedztwie stwierdzono, że większa część populacji chronionego w rezerwacie gatunku paproci znajduje się poza jego granicami. Z łącznej liczby zinwentaryzowanych 333 stanowisk (23 tys 456 osobników) aż 308 znajdowało się w lasach gospodarczych Nadleśnictwa Elbląg. Jednocześnie - jak wynika z przeprowadzonych badań - wśród osobników z liśćmi zarodnionośnymi aż 93 proc. znajdowało się także na gruntach zagospodarowanych przez leśników"- wyjaśnił Piotrowski.

Dlatego powierzchnia rezerwatu została powiększona o 81,18 ha, do 118,96 ha. Tereny objęte rezerwatem to lasy biegnące wzdłuż cieku wodnego "Lisi Parów", o mocno zróżnicowanej rzeźbie terenu. Występuje tam ponad 180 gatunków roślin naczyniowych, w tym 7 gatunków chronionych oraz różne zespoły leśne takie jak łęgi, grądy czy buczyny.

Jak dodał Piotrowski, dzięki wypracowanym przez naukowców i praktyków metodom gospodarowania lasem, na co dzień stosowanych w Lasach Państwowych, możliwe było przekazanie do rezerwatu części lasów gospodarczych o charakterze zbliżonym do lasu naturalnego.

"Warunki panujące w przekazanych lasach gospodarczych przyczyniły się do rozwoju i wzmocnienia populacji cennego przyrodniczo gatunku, dla którego ochrony powołano rezerwat" - podkreślił. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020