13.08.2020
PL EN
17.04.2020 aktualizacja 17.04.2020

Kraków/ Prof. Kistryn wycofał swoją kandydaturę na rektora UJ

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Stanisław Kistryn wycofał swoją kandydaturę na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Decyzję tłumaczy trudną sytuacją spowodowaną przez pandemię koronawirusa. Rezygnacja Kistryna oznacza, że jedynym kandydatem na rektora jest prof. Jacek Popiel.

Pod koniec marca rada Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazała profesorów Stanisława Kistryna i Jacka Popiela jako kandydatów na 306. rektora UJ w kadencji 2020-2024. Stanisław Kistryn jest fizykiem, od 2012 r. pełni funkcję prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Jacek Popiel jest literaturoznawcą i teatrologiem, od 2012 r. prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Prof. Jacek Kistryn ogłosił, że wycofuje swoją kandydaturę na rektora uczelni. Rezygnacja nie oznacza, że jego kontrkandydat automatycznie zostanie rektorem.

„W takiej sytuacji elektorzy będą głosować nad jednym kandydatem. Aby został on rektorem musi uzyskać bezwzględną większość głosów elektorów uprawnionych do głosowania” – powiedział w piątek PAP rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrian Ochalik.

Prof. Kistryn decyzję o wycofaniu swojej kandydatury tłumaczy podwyższonym stanem zagrożenia spowodowanym przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, oraz chęcią uniknięcia napięć, które mogłyby towarzyszyć wyborczym sporom i przeciągającym się procedurom.

Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych popiera kandydaturę Jacka Popiela, z którym, jak podkreślił, blisko współpracuje od ośmiu lat. Według Stanisława Kistryna dzięki kompetencji i rozwadze Jacka Popiela Uniwersytet Jagielloński sprosta wyzwaniom, które potęguje kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa.

Chęć dbania o dobro i rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszystkich jego pracowników i studentów, w duchu wspólnoty i szerokiego dialogu – to jeden z wielu wspólnych mianowników programów wyborczych obu profesorów - podkreślił profesor w oświadczeniu. „Jestem przekonany, że łącząc najbardziej obiecujące elementy tych programów społeczność naszej Uczelni będzie potrafiła wspólnie zbudować strategiczną, długofalową wizję rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego” – napisał prof. Kistryn.

Według prof. Kistryna „zagrożenie epidemiologiczne na naszych oczach przekształca się w głęboki kryzys społeczno-ekonomiczny”, a to oznacza, że przed społecznością akademicką będzie wiele istotnych wyzwań. Nie chodzi tylko – wyjaśnił prorektor – tylko o codzienność: zmiany w organizacji pracy, zdalne nauczanie, ale i o przezwyciężanie kryzysów w życiu osobistym wielu osób.

W trudnej sytuacji Uniwersytet – podkreślił prof. Kistryn – ma pomagać w „powrocie do normalności”, jest miejscem z którego wychodzi impuls do wprowadzania innowacji technologicznych i społecznych, jest źródłem wiedzy eksperckiej i wsparcia dla otoczenia społeczno-gospodarczego.

„Uniwersytet powinien też stanowić wzór, jak w sytuacji kryzysu zgodnie współpracować dla dobra społeczności” – podkreślił prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

Data wyborów nowego rektora UJ nie jest znana, jednak – jak zdecydował senat uczelni – powinny się one odbyć najpóźniej 31 sierpnia. Pierwotnie nazwisko nowego rektora miało być ogłoszone 28 kwietnia.

Obecny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak kieruje uczelnią już drugą kadencję, więc nie może się ubiegać o reelekcję.

Rektora ma wybrać kolegium elektorów złożone z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. Większość z nich stanowią nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Pozostałe osoby to inni nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i pracownicy administracji.

Aby wybór rektora był ważny, musi być dokonany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu kolegium elektorów. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020