22.09.2020
PL EN
24.04.2020 aktualizacja 24.04.2020

NCBR: uczelnie dłużej mogą ubiegać się o środki w konkursie "Uczelnia dostępna"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do 8 czerwca - czyli o miesiąc dłużej - uczelnie publiczne i niepubliczne mogą się ubiegać o dofinansowanie w drugiej odsłonie konkursu "Uczelnia dostępna”. W konkursie NCBR 150 mln zł przeznaczono na dostosowanie oferty uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ze względu na epidemię COVID-19, przedłużyło nabór wniosków w konkursie do 8 czerwca. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - poinformowało w piątek NCBR.

Celem konkursu jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Budżet drugiej edycji „Uczelni dostępnej” wynosi 150 mln zł, a o dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł mogą się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów.

"Korzyści płynące z konkursu +Uczelnia dostępna+ można wyrazić za pomocą zależności: +innowacje dla dostępności+, ale również +dostępność dla innowacji+. Nie tylko wspieramy uczelnie w poszukiwaniach kolejnych, coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań dla zwiększania dostępności. Realizacja konkursu to również korzyści długoterminowe – jeśli stworzymy osobom z niepełnosprawnościami możliwość rozwoju, to dajemy jednocześnie polskiej nauce i gospodarce szanse na innowatorów z unikalnym doświadczeniem i zdolnościami" – mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Izabela Żmudka, cytowana w komunikacie prasowym.

Zgłaszane do konkursu projekty mogą dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Konkurs, podobnie jak w pierwszej edycji, przebiega w trzech modelach: ścieżce mini (da uczelni szansę na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich), midi (ma zapewnić uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności) i maxi (przeznaczona jest dla uczelni wiodących we wdrażaniu idei dostępności). Działania, jakie wnioskodawca może przewidzieć w projekcie, zależą od ścieżki, którą wybierze. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką może się starać. W konkursie nie mogą brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu.

W pierwszej edycji konkursu NCBR wyłoniło 85 projektów, którym przyznano łącznie ponad 300 mln zł dofinansowania. Projekt, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie, a jednocześnie był oceniany w ramach ścieżki midi, to projekt Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W ramach ścieżki mini najwyższą liczbę punktów uzyskał projekt „Równość w edukacji 2.0 - kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”. Z kolei projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał najwyższe dofinansowanie w ścieżce maxi.

Informacje o konkursie „Uczelnia Dostępna” są dostępne na stronie internetowej NCBR. (PAP)

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020