04.12.2020
PL EN
27.04.2020 aktualizacja 27.04.2020

Ograniczenie działania PAN i jej placówek do 24 maja

Warszawa, 19.08.2011 Pałac Staszica, siedziba Polskiej Akademi Nauk. /bpt/  PAP/Wojciech Pacewicz Warszawa, 19.08.2011 Pałac Staszica, siedziba Polskiej Akademi Nauk. /bpt/ PAP/Wojciech Pacewicz

Do 24 maja ograniczone będzie działanie PAN i jej placówek. Zakłada to rozporządzenie ministra nauki, które wchodzi w życie we wtorek 28 kwietnia.

We wtorek (28 kwietnia) wchodzi w życie, podpisane w poniedziałek przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zakłada, że do 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie wydziałów, instytutów i pomocniczych jednostek PAN.

Zawieszone będą wtedy procesy okresowej oceny instytutów, oceny komitetów naukowych czy konkursy na dyrektorów (jeśli nie da się ich przeprowadzić drogą elektroniczną).

Ograniczony będzie też obowiązek świadczenia pracy przez pracowników instytutów i jednostek na ich terenie - z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania. A w przypadku instytutów - gdy pracownicy biorą udział w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Zawieszone będzie też kształcenie na studiach podyplomowych. Zajęcia - w miarę możliwości - prowadzone są na odległość.

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się może przebiegać zdalnie.

Zdalnie powinny też pracować rozmaite gremia istniejące w ramach struktur PAN.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020