04.12.2020
PL EN
28.04.2020 aktualizacja 28.04.2020

Prof. Gwizdała ponownie rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Fot. J.P.Gwizdala. Fot. S.Ciszek Fot. J.P.Gwizdala. Fot. S.Ciszek

Prof. Jerzy Gwizdała został w poniedziałek wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2024. To jego druga kadencja. Z powodu epidemii po raz pierwszy w historii uczelni wybory zostały przeprowadzone zdalnie.

Urzędującego rektora w głosowaniu elektronicznym wybrało Uczelniane Kolegium Elektorów (UKE), które składa się z przedstawicieli wszystkich grup tworzących społeczność akademicką UG.

Kontrkandydatem prof. Jerzego Gwizdały w wyborach rektorskich był prof. Arnold Kłonczyński, prorektor UG ds. studenckich i kształcenia. Obu pretendentów wskazała Rada Uniwersytetu Gdańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu uczelni.

Głosowanie zostało poprzedzone debatą, która odbyła się 5 marca. W czasie spotkania kandydaci przedstawili swoje plany rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i odpowiadali na pytania społeczności akademickiej.

Jak przekazała rzeczniczka UG dr Beata Czechowska-Derkacz, w tajnym głosowaniu wzięło udział 68 elektorów z 69 uprawnionych. Za ponownym wyborem prof. Jerzego Gwizdały zagłosowało 59 osób, 9 wskazało prof. Arnolda Kłonczyńskiego.

"Wybory odbyły się w formie wideokonferencji. Zastosowane technologie informatyczne umożliwiły zachowanie tajności głosowania" - zapewnia rzeczniczka.

Dodała, że zdalne posiedzenie UKE było możliwe dzięki rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmienionemu Statutowi UG.

Nowa czteroletnia kadencja rektora rozpocznie się 1 września 2020 r. i potrwa do 31 sierpnia 2024 roku.

Prof. Gwizdała podziękował w specjalnym oświadczeniu społeczności akademickiej za zaufanie, pomoc i dotychczasową współprace na rzecz uczelni. Przypomniał, że w tym roku Uniwersytet Gdański obchodzi jubileusz 50-lecia.

"Przez pięć dekad, jako akademicka wspólnota, wypracowaliśmy silną pozycję naukową. Jesteśmy w gronie liderów w obszarach badań i przedsięwzięć związanych z morzem, a także innowacyjnych międzynarodowych agend badawczych. Zintensyfikowaliśmy współpracę w zakresie synergii nauki i biznesu i możemy pochwalić się wysoką jakością kształcenia. Zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych uniwersyteckich kampusów w Polsce z wydziałami, laboratoriami, pracowniami na miarę XXI wieku" - wskazał rektor.

Przypomniał, że UG znalazł się wśród dwudziestu najlepszych polskich uczelni w ramach programu "Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza".

Prof. Jerzy Piotr Gwizdała jest specjalistą w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie ukończył studia w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji, a także ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości. Opracowywał rating kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finasowania inwestycji komunikacyjnych w mieście.

Zainteresowania naukowe koncentruje m.in. na systemach bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, finansowaniu inwestycji proekologicznych, zarządzaniu ryzykiem kredytowym i systemowym, bankowości transakcyjnej, elektronicznej oraz hipotecznej, a także finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Jest również członkiem wielu naukowych i społecznych gremiów, m.in. Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Rozwoju Regionalnego przy Lechu Wałęsie, Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego, Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz współzałożycielem Stowarzyszenia "Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka".

Prof. Gwizdała został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (PAP)

Autorka: Anna Machińska

anm/ jann/

Copyright © Fundacja PAP 2020