24.10.2020
PL EN
30.04.2020 aktualizacja 30.04.2020

NCBR: 100 mln zł na projekty społeczno-gospodarcze

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Trzeci konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG ogłosiło w czwartek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Agencja przeznaczyła na projekty społeczno-gospodarcze 100 mln zł. Nabór wniosków ruszy 1 czerwca.

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które prowadzą do wzrostu wykorzystywania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych oraz zakładają zastosowanie w praktyce uzyskanych rezultatów.

"Cele programu realizowanego przez NCBR są zbieżne z założeniami SOR (Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - PAP), to znaczy mają pobudzić polskie środowiska naukowe i innowacyjne, a także administrację publiczną, do prowadzenia projektów B+R, których efekty przełożą się na wzrost gospodarczy i społeczny naszego kraju" – tłumaczy cytowany w informacji przesłanej PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Dodał, że jest to szczególnie istotne w momencie kryzysu, jaki nie tylko w Polsce, ale w całym świecie wywołała pandemia koronawirusa. "Dzięki nauce jesteśmy w stanie zminimalizować potencjalne negatywne skutki aktualnej sytuacji oraz szybciej wyjść ze społecznego i ekonomicznego impasu" - podkreślił.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz pobudzenia współpracy naukowo-przemysłowej konkurs kierowany jest do konsorcjów - wynika z informacji przekazanych przez NCBR. W skład takiego konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorcy, jednostki naukowe i podmioty, które mają zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu. Mogą być to m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy wojewódzkie czy fundacje i stowarzyszenia.

"W ramach pierwszego konkursu GOSPOSTRATEG NCBR podpisało 30 umów na łączną kwotę dofinansowania około 168 mln zł. Te przedsięwzięcia już się toczą i przynoszą konkretne efekty, takie jak np. projekt ZONE - Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji czy Platforma Żywnościowa – wirtualna giełda rolno-spożywcza" – przypomina dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki cytowany w informacji przesłanej PAP.

Kamieniecki dodał, że do 22 maja br. trwa nabór wniosków w drugim konkursie na tzw. projekty zamawiane. Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów ustalono dwa obszary badawcze: pierwszy dotyczy wyzwań dla polityki zdrowotnej związanej z obowiązkiem szczepień, drugi mechanizmów identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze podatku akcyzowego.

"W ramach trzeciego konkursu wracamy do otwartej formuły, która pozwala na szerokie finansowanie projektów z różnych obszarów tematycznych" – informuje szef NCBR.

W ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe, aż do prac przedwdrożeniowych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Regulamin konkursu wraz z system do składania wniosków online dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-iii/.

Program „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG" finansowany jest ze środków krajowych.(PAP)

szz/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020