09.07.2020
PL EN
01.06.2020 aktualizacja 01.06.2020

Konsolidacja kolejnych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w poniedziałek zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego. Połączenie Instytutów realizowane jest na podstawie decyzji Rady Centrum Łukasiewicz.

To już czwarta i do tej pory największa konsolidacja przeprowadzona w ramach trwających od ponad roku prac, które mają wzbogacić ofertę badawczą dla polskiego biznesu. Połączenie instytutów wzmocni kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki - informuje w przesłanym komunikacie Sieć Badawcza Łukasiewicz.

"Połączenie Instytutów Farmaceutycznego oraz Biotechnologii i Antybiotyków z Łukasiewicz - Instytutem Chemii Przemysłowej wpisuje się w budowę unikalnej i kompletnej oferty Łukasiewicza dla biznesu. Skupione w ramach jednego instytutu kompetencje farmaceutyczno-chemiczne, a także infrastruktura badawcza pozwolą nam skutecznie reagować na potrzeby przemysłu, w szczególności chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, energetycznego i spożywczego. Integracja wysoko wyspecjalizowanych zespołów naukowych otworzy również nowe możliwości pozyskania międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności" – uzasadnia decyzję o połączeniu Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, cytowany w prasowym komunikacie.

Obecnie Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej zajmuje się m.in. technologią i przetwórstwem polimerów, syntezą i technologią chemiczną oraz chemią kosmetyczną i elektrochemią. Zakres kompetencji instytutu zostanie poszerzony o zagadnienia z zakresu farmacji i biotechnologii. Ośrodek będzie się skupiać m.in. na kompleksowym opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcji substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji. Łukasiewicz – IChP stanie się też zarejestrowanym wytwórcą leku cytostatycznego BiodribinÒ, stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej w każdym stadium choroby, a także przeciw przewlekłej białaczce limfatycznej i chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach opornych na leczenie innymi cytostatykami.

Po konsolidacji Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej będzie zatrudniał niemal 400 pracowników, z czego 200 w obszarze badawczym.

Do tej pory w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz rozpoczęły się trzy procesy konsolidacji. W listopadzie 2019 r. warszawski Łukasiewicz - Instytut Optyki Stosowanej połączył się z Łukasiewicz - Instytutem Tele – i Radio Technicznym, również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie – do Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia br. z połączenia należących do Łukasiewicza - Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Obecnie, w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz wchodzą 33 instytuty badawcze. (PAP)

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020