11.07.2020
PL EN
03.06.2020 aktualizacja 03.06.2020

Profesura Gościnna - nowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Źródło: NAWA Źródło: NAWA

Program oferujący uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie ogłosiła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej polskich uczelni i innych jednostek naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia - czytamy w komunikacie przesłanym PAP w środę przez NAWA.

"Prestiżowe granty przyznane w ramach Profesury Gościnnej NAWA będą formą wsparcia realizacji strategii umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w postaci długookresowego pakietu finansowego. Długofalowym rezultatem uczestnictwa w programie będzie stworzenie zespołu badawczego, którego dorobek naukowy i dydaktyczny znacznie przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności polskich uczelni i reprezentowanej przez nie dyscypliny naukowej w kraju i za granicą" – mówi cytowany w komunikacie wiceszef resortu nauki prof. Wojciech Maksymowicz.

Z informacji udostępnionej przez agencję wynika, że w I edycji programu mogą wziąć udział uczelnie i inne jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. W kolejnych latach, kolejne edycje programu adresowane będą do innych dziedzin nauki.

"Nowy program NAWA umożliwia zaproszenie do Polski światowej klasy zagranicznych naukowców ze wskazanych dziedzin i objęcie przez nich stanowiska profesury gościnnej przez okres 3-4 lat. To czas na zbudowanie wokół wybitnego naukowca silnego naukowo zespołu, rozwijania przełomowych badań, a także aplikowania o międzynarodowe granty" – mówi cytowana w komunikacie dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.

Grant ze środków NAWA może wynieść nawet 3 mln zł. Można go spożytkować na pokrycie kosztów wynagrodzenia naukowca i grupy badawczej oraz kosztów przeprowadzki naukowca. Dodatkowo uczelnia lub inna jednostka naukowa mogą uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w postaci tzw. komponentu badawczego.

"Analiza skuteczności podobnych programów w Europie wyraźnie wskazuje, że bardzo ważne jest zapewnienie przyjeżdżającym naukowcom warunków do jak najszybszego rozpoczęcia prac badawczych" – mówi przewodnicząca Rady NCN prof. Małgorzata Kossowska. "Liczymy oczywiście na to, że naukowcy będą pozyskiwać środki na badania w ramach regularnych konkursów krajowych i zagranicznych. Wiemy jednak, że zajmie to sporo czasu. Dlatego zdecydowaliśmy się na finansowanie +pakietu startowego+, umożliwiającego rozpoczęcie intensywnych prac badawczych od zaraz" – dodaje.

Projekty w ramach programu mają rozpocząć się najwcześniej 1 lutego 2021, a najpóźniej 31 października 2021. NAWA podkreśla jednocześnie, że monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy krajami.

"Jeśli realizacja projektów nie będzie możliwa w planowanych terminach, NAWA będzie dostosowywać ich harmonogram do zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo beneficjentów NAWA, jak i obywateli naszego kraju" - zaznaczono w komunikacie.

Wnioski w programie przyjmowane są od 1 czerwca 2020 do 31 lipca 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA. Dodatkowe informacje na temat Profesury Gościnnej znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa.

Webinarium na temat programu odbędzie się 9 czerwca 2020 r., w godz. 14-15. Aby wziąć w nim udział należy się uprzednio zarejestrować. (PAP)

szz/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020