19.09.2020
PL EN
18.06.2020 aktualizacja 18.06.2020

1 lipca ruszy internetowy system rekrutacji na Uniwersytet Gdański

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

1 lipca Uniwersytet Gdański uruchomi system internetowej rekrutacji kandydatów – poinformowała w czwartek uczelnia. W nadchodzącym roku akademickim szkoła oferuje naukę na 89 kierunkach studiów, w tym dwóch nowo utworzonych.

O uruchomieniu z początkiem lipca systemu internetowej rekrutacji poinformowała w czwartek rzecznik prasowa Uniwersytetu Gdańskiego (UG) Beata Czechowska-Derkacz.

Wyjaśniła, że na stronie internetowej uczelni zamieszczono już zasady i szczegółowy harmonogram rekrutacji na poszczególne studia. Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem http://ug.edu.pl/rekrutacja. Dodała, że informacji na temat zasad rekrutacji udziela też Biuro Rekrutacji UG działające przy ul. Bażyńskiego 8 (pokoje 228-230), z którym można skontaktować się mailowo - rekrutacja@ug.edu.pl lub telefonicznie.

Czechowska-Derkacz poinformowała, że w roku akademickim 2020/2021 UG zaoferuje naukę na 89 kierunkach studiów (w zakresie ponad 200 specjalności) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Wyjaśniła, że w ofercie studiów stacjonarnych pojawią się dwa nowe kierunki. Będą to hydrografia morska oraz zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych.

Nauka na pierwszym z nowych kierunków potrwa siedem semestrów i będą to studia inżynierskie pierwszego stopnia prowadzone wspólnie przez Wydział Oceanografii i Geografii UG i Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Studia mają przygotowywać fachowców na potrzeby gospodarki morskiej. Absolwenci powinni m.in. potrafić wykonywać pomiary hydrograficzne na akwenach morskich i śródlądowych a także posiąść umiejętność tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej.

„Studia otwierają możliwość uzyskania uprawnień – dyplomu hydrografa morskiego kategorii B oraz dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej” – poinformowała rzecznik w komunikacie przekazanym mediom dodając, że absolwenci „po odbyciu określonej przepisami praktyki będą spełniać wszystkie wymogi do ubiegania się o takie dyplomy”.

Z kolei kierunek zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych prowadzony będzie na Wydziale Filologicznym UG w formie studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Rzecznik wyjaśniła, że część zajęć odbywać się będzie w języku angielskim w ramach specjalnie sprofilowanego kursu Communicative English for Arts Management.

„Absolwenci będą przygotowani do pracy w teatrach, instytucjach sztuki i kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, wydawnictwach zajmujących się publikacjami z dziedziny humanistyki a także do zajmowania się krytyką artystyczną i szeroko pojętą działalnością kulturotwórczą” – poinformowała Czechowska-Derkacz.

Dodała, że oprócz dwóch nowych kierunków UG w nadchodzącym roku akademickim zaoferuje także – w ramach tych już istniejących - kilka nowych form i poziomów studiów. Będą to m.in. studia stacjonarne drugiego stopnia w dziedzinie modelowanie matematyczne i analiza danych, studia niestacjonarne drugiego stopnia z logopedii a także ubezpieczeń. 

PAP - Nauka w Polsce, Anna Kisicka

aks/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020