19.09.2020
PL EN
18.06.2020 aktualizacja 18.06.2020

Konferencja rektorów apeluje o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Żadne okoliczności nie mogą uzasadniać sformułowań pełnych pogardy, skierowanych pod adresem jakiejkolwiek mniejszości - piszą w czwartek członkowie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w apelu o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przesłało w czwartek PAP "Apel KRASP o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne".

"Od kilku dni jesteśmy świadkami ataków na osoby LGBT+. Osoby LGBT+ są także wśród nas - pracowników i studentów polskich uczelni. Obraźliwe słowa, padające pod ich adresem, odbierające im poczucie godności, godzą w całą wspólnotę akademicką, czego stanowczo nie akceptujemy" - piszą rektorzy.

"Nieprzekraczalną granicą wolności słowa jest szacunek dla człowieka, niezależnie od jego przynależności etnicznej, wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej. Żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą uzasadniać sformułowań pełnych pogardy, skierowanych pod adresem jakiejkolwiek mniejszości będącej częścią naszego społeczeństwa" - czytamy w dokumencie.

Apel ten, jak piszą rektorzy, wydano "kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną".

Prezydium KRASP powołuje się na wcześniejsze dokumenty o podobnym przesłaniu: Apel Prezydium KRASP z dnia 15 października 2015 r. o przeciwstawianie się mowie nienawiści; Deklarację "Universities for Enlightenment" czy Stanowisko Prezydium KRASP z 23 września 2019 r. w sprawie zachowania podstawowych wartości w debacie publicznej.

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 108 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. Celem KRASP jest m.in. inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020