15.08.2020
PL EN
20.06.2020 aktualizacja 20.06.2020

Wrocław/ Prof. Jarosław Bosy nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Jarosław Bosy został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – poinformowała w piątek uczelnia. Do tej pory prof. Bosy pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Nowy rektor został wybrany w II turze wyborów w głosowaniu elektronicznym przez społeczność UPWr, reprezentowaną przez 200 elektorów – poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa uczelni Jolanta Cianciara. Profesor rozpocznie swoją 4-letnią kadencję 1 września 2020 roku.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy jest specjalistą z zakresu geodezji satelitarnej. Prowadzi badania naukowe związane z precyzyjnym opracowaniem obserwacji satelitarnych GNSS na potrzeby monitorowania Ziemi, w tym atmosfery w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego.

Profesor ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 r. na AGH w Krakowie. W 2006 r. otrzymał tam stopień naukowy doktora habilitowanego.

W kwietniu 2008 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki w latach 2009-2012 i prodziekana na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w latach 2012-2016. W kwietniu 2014 r. odebrał z rąk prezydenta RP nominację profesorską. Od grudnia 2015 r. jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Od września 2016 r. pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Prof. Bosy przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i we Włoszech. Kierował i aktualnie kieruje grantami m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ze strony UPWr koordynował dwa granty Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W latach 2006-2008 był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, za wdrożenie którego otrzymał w 2010 roku Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”.

Jest autorem lub współautorem łącznie 90 oryginalnych prac twórczych. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU). Od 2012 roku jest członkiem, a od 2016 wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji PAN. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska

ato/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020