04.12.2020
PL EN
29.06.2020 aktualizacja 29.06.2020

Bakteriobójcza plazma - wynalazek specjalistów z UG i PWr

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Unikatowy system do niszczenia, z pomocą plazmy, atakujących rośliny bakterii powstał na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Wrocławskiej.

Bakterie atakują nie tylko ludzi i zwierzęta, ale także rośliny. W ten sposób powodują straty w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Zaradzić temu ma pomysł naukowców z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Badacze opracowali roztwór nieorganicznych soli, który aktywuje się pod wpływem plazmy i niszczy chorobotwórcze bakterie zagrażające roślinom uprawnym czy ozdobnym. Aktywacja następuje w przepływowym urządzeniu, w którym zachodzi wyładowanie elektryczne małej mocy. W przepływającym przez ten system roztworze powstają długo żyjące, bakteriobójcze aktywne formy tlenu i azotu.

Taki roztwór można potem nanosić na rośliny uprawne (np. owoce, nasiona, bulwy, korzenie), a także na rośliny ozdobne, np. z pomocą oprysków, tzw. zamgławiania, czy irygacji.

Ciecz zawiera przy tym niezbędne pierwiastki, pobierane w naturze przez roślinę, które jednocześnie ją wspierają.

Pomysł o nazwie "Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów” został wyróżniony w siódmej edycji konkursu "Dziennika Gazety Prawnej” "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”. Wzięły w nim udział uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN, prezentując wynalazki zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2017 oraz 2018.

Więcej informacji tutaj i tu.

PAP - Nauka w Polsce

mat/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020