11.07.2020
PL EN
30.06.2020 aktualizacja 30.06.2020

Prof. Celina M. Olszak nową rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Celina Maria Olszak została we wtorek wybrana na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024. Zastąpi na stanowisku dr. hab. Roberta Tomanka, który sprawował funkcję przez jedną kadencję i nie ubiegał się o reelekcję.

W wyborach - przeprowadzonych drogą elektroniczną ze względu na zagrożenie koronawirusem - prof. Olszak rywalizowała z prof. Maciejem Nowakiem. Będzie drugą kobietą-rektorem w historii katowickiej uczelni, po wybitnej ekonomistce i specjalistce w dziedzinie polityki społecznej prof. Lucynie Frąckiewicz, która pełniła funkcję rektora ówczesnej Akademii Ekonomicznej w latach 1993-1996.

"Sprawowanie funkcji rektora uczelni wyższej to wielki zaszczyt, ale równocześnie ogromna odpowiedzialność. Decyzję o kandydowaniu na to stanowisko podjęłam z pełnym przekonaniem i świadomością konieczności realizacji nowych zadań, przed jakimi staje nasz uniwersytet oraz całe środowisko naukowe" - powiedziała rektor-elekt.

Prof. Olszak jest związana z katowickim uniwersytetem od 1985 r. W tym czasie pełniła wiele funkcji, m.in. kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej (od 2006 r.), prodziekana ds. nauki (2008-2016), a później dziekana Wydziału Ekonomii (2016-2019) i przewodniczącej Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (2019 2020). Odbyła staże w ośrodkach naukowych w Szwajcarii, Niemczech i Australii. "Zebrane doświadczenia wykorzystam w dążeniu do tego, aby nasza uczelnia stała się prężnym i nowoczesnym ośrodkiem akademickim, respektującym równocześnie tradycje akademickie" - dodała prof. Olszak.

Wśród zamierzeń rektor-elekt są m.in. budowa silnych zespołów realizujących innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, unowocześnienie dydaktyki, rozwój partnerstwa z biznesem, administracją publiczną i otoczeniem gospodarczym. Ma zamiar postawić także na przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki, rozpoznawalne w środowisku akademickim. Szczególny nacisk położony ma być również na umiędzynarodowienie.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, big data oraz oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo.

Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii; autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie. Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation. Należy do wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe De Vysegrad, Canadian Centre of Science and Education, The American Research Foundation`s Centre for European and Middle Eastern Studies oraz Informing Science Institute.

Za całokształt osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. 

PAP - Nauka w Polsce,  Anna Gumułka

lun/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020