11.07.2020
PL EN
30.06.2020 aktualizacja 30.06.2020

Warszawa/ Prof. Michał Zasada nowym rektorem SGGW

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada będzie nowym rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. We wtorek wybrało go kolegium elektorów. Czteroletnia kadencja nowych władz rektorskich (2020-2024) rozpocznie się 1 września.

Michał Zasada (ur. 1969 r.) ukończył Wydział Leśny SGGW w 1993 roku. Pięć lat później uzyskał tytuł doktora nauk leśnych. W 2008 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2014 tytuł profesora nauk leśnych - poinformowała w komunikacie uczelnia.

Prof. Zasada dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Leśnego SGGW: w latach 2005–2008 był prodziekanem ds. dydaktyki, a w latach 2012–2016 prodziekanem ds. nauki. Od roku 2008 do 2012 był dziekanem Wydziału Leśnego. W mijającej kadencji władz rektorskich uczelni, od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej.

Prof. dr hab. Michał Zasada jest m.in. członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), członkiem zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe oraz członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk (PAN). Przez kilka lat był audytorem finansowym Europejskiego Instytutu Leśnego.

Jak podano w komunikacie, prace badawcze profesora koncentrują się wokół urządzania lasu, modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, dendrometrii, zastosowania nowoczesnych technologii w inwentaryzacji lasu oraz systemów wspomagania decyzji w leśnictwie. Jest autorem 129 publikacji, w tym 50 w czasopismach indeksowanych w Web of Science.

Prof. Michał Zasada był promotorem czterech zakończonych przewodów doktorskich, recenzentem w pięciu przewodach doktorskich (w tym 1 zagranicznym) i trzech przewodach habilitacyjnych oraz oponentem w przewodzie doktorskim w Finlandii.

Pełnił także funkcje kierownika, koordynatora lub głównego wykonawcy w wielu projektach zagranicznych, a także krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBR, w tematach finansowanych przez Lasy Państwowe, w tym projektach wdrożonych do praktyki. Kierował projektami dydaktycznymi i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS.(PAP)

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020