22.09.2020
PL EN
08.07.2020 aktualizacja 08.07.2020

Olsztyn/ 2,5 mln euro na powołanie Centrum Doskonałości w obszarze nutrigenomiki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zdobył 2,5 miliona euro w programie ERA Chairs H2020 na realizację 6-letniego projektu. W jego ramach naukowcy zbadają m.in. wpływ odżywiania na genetyczne predyspozycje do tzw. chorób dietozależnych.

Celem projektu WELCOME2 („Welcoming ERA Chair to Centre of Excellence in nutrigenomics for optimising health and well-being”) jest powołanie w Instytucie interdyscyplinarnego centrum doskonałości w badaniach wykorzystujących narzędzia nutrigenomiki do oceny wpływu odżywiania na genetyczne predyspozycje do tzw. chorób dietozależnych.

Podstawą tego działania będzie zatrudnienie światowej klasy naukowca i zarazem managera nauki oraz powołanie nowej grupy badawczej, która będzie jednocześnie brała udział w innowacyjnym kształceniu w interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych, prowadzonej przez IRZiBŻ PAN wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym PBI w Puławach.

"Projekt jest sposobem na wzmocnienie integracji badań prowadzonych w obu Oddziałach Instytutu, Oddziale Nauk o Żywności i Oddziale Biologii Rozrodu. Jest w pewnym zakresie kontynuacją projektu, jaki otrzymaliśmy z programu WELCOME Fundacji Nauki Polskiej, którego początkowo nieprzewidywanym efektem była taka integracja. Stąd nazwa WELCOME2" – powiedział prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, Dyrektor IRZiBŻ PAN i koordynator projektu.

IRZiBŻ PAN jest jednym z 2 polskich, wśród 20 europejskich, laureatów, który uzyskał ten prestiżowy grant w 2020 r. Jego realizacja pozwoli na przeprowadzenie w Instytucie kosztownych zmian strukturalnych prowadzących do stworzenia warunków pracy badawczej w środowisku międzynarodowym, w standardach oczekiwanych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Znacznie też wzmocni przewagę Instytutu w perspektywie programu ramowego Horyzont Europa.

Prof. Piskuła dodał, że WELCOME2 pozwoli zwiększyć rozpoznawalność i atrakcyjność Instytutu, a tym samym rozwinąć istniejące już strategiczne partnerstwo z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i stać się pożądanym członkiem międzynarodowych konsorcjów badawczych. Te procesy będą dodatkowo wspierane takimi działaniami w obszarze otwartej nauki jak szerokie udostępnianie wyników badań naukowych w ramach działania „Science as public good” czy powołanie “Rising Managers Academy” przygotowującej przyszłych liderów nauki – wskazał.

Projekty z programu ERA Chairs mają za zadanie oddziaływać również na rozwój regionu w którym są realizowane, zarówno w sferze zarządzania i prowadzenia badań, jak i podnoszenia ich aplikacyjności i innowacyjności. W historii programu ERA Chairs do Polski trafiło łącznie 7 projektów. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020