04.12.2020
PL EN
10.07.2020 aktualizacja 10.07.2020

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał obligacje na kwotę 4,5 mln zł

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

4,5 mln zł w obligacjach Skarbu Państwa otrzyma na inwestycje Uniwersytet Zielonogórski (UZ) od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piątek w Zielonej Górze symboliczny czek na tę kwotę przekazał rektorowi uczelni minister Wojciech Murdzek - poinformowała rzeczniczka UZ Ewa Sapeńko.

Sapeńko dodała, że pieniądze uczelnia zamierza przeznaczyć na modernizację budynku, w którym znajdują się wydziały: Humanistyczny i Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz na modernizację auli głównej.

„To jest z tej puli obligacji, która była nowością w finansowaniu uczelni, nowością, która towarzyszyła i towarzyszy Ustawie 2.0 (...) Widzimy, że te pieniądze dotychczas przekazywane są dobrze ulokowane, że stwarzają taką piękną przestrzeń dla rozwoju uczelni, ale rozwój uczelni to przecież dbanie o tych młodych ludzi, żeby uczyli się w jak najlepszych warunkach” – powiedział Murdzek.

Dodał, że jego resort wspiera rozwój kierunków kształcenia związanych z nowymi technologiami czy gospodarką, ale przy tym pamięta o naukach humanistycznych, które muszą być spójne z tym dotyczącymi sfery gospodarczej. „Cieszymy się, że Uniwersytet Zielonogórski właśnie taką dobrą współpracę różnych kierunków zapewnia” – zaznaczył minister, a następnie na ręce rektora przekazał symboliczny czek.

Ta forma wsparcia finansowego uczelni – w postaci obligacji Skarbu Państwa - została wprowadzona przy okazji wdrażania Konstytucji dla Nauki, czyli reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

„Niecałe dwa lata temu dostaliśmy prawie 30 mln zł. I muszę powiedzieć, że już połowę z tych pieniędzy wykorzystaliśmy. To działa, te czeki działają. 15 mln zł stanowi zabezpieczenie kredytu. Także bardzo serdecznie dziękujemy, te pieniądze również wykorzystamy” – powiedział rektor UZ Tadeusz Kuczyński.

Minister Murdzek zapowiedział w Zielonej Górze, że niebawem zostanie opracowana kolejna forma wsparcia uczelni, która ma zostać doprecyzowana do końca roku akademickiego.

„Chcemy ogłosić taki konkurs dla kół naukowych uczelni w całej Polsce, żeby funkcjonowanie tych kół wspierać po to, żeby młodzi ludzie czuli, że są dobrze postrzegani, że w nich inwestujemy, że oni są nadzieją na szybki powrót naszej gospodarki do dynamicznego rozwoju. I żeby też był ten wymiar konkretny, może być tak, że zwycięskie koła otrzymają dofinansowanie do 70 tys. zł” – powiedział minister.

Dodał, że pieniądze te będzie można przeznaczyć na zakup potrzebnego sprzętu, uzyskanie certyfikatów lub inne potrzeby.

Podczas pobytu w Zielonej Górze szef resortu nauki rozmawiał z rektorem Kuczyńskim i rektorem elektem UZ Wojciechem Strzyżewskim o bieżącej działalności Uniwersytetu. Zwiedził też nową siedzibę Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki UZ, której budowa była współfinansowana przez resort nauki i szkolnictwa wyższego.

W oddanej do użytku w październiku ub.r. siedzibie Instytutu znajduje się m.in. 15 nowoczesnych laboratoriów. 

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

mmd/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020