21.10.2020
PL EN
10.07.2020 aktualizacja 10.07.2020

Uczelnie z Wałbrzycha i Gorzowa Wielkopolskiego z obligacjami Skarbu Państwa

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to kolejne uczelnie, które otrzymały obligacje Skarbu Państwa - poinformował resort nauki. Dodatkowe środki finansowe umożliwią uczelniom realizację inwestycji prorozwojowych.

PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest największą w regionie publiczną uczelnią zawodową. Minister Wojciech Murdzek wręczył symboliczny czek na kwotę 3 mln zł rektorowi uczelni prof. Piotrowi Jurkowi oraz rektorowi-elektowi prof. Robertowi Wiszniowskiemu.

"Wyższe szkoły zawodowe są niezbędne w procesie kształcenia praktycznego, bowiem najskuteczniej reagują na potrzeby zawodowe lokalnego rynku pracy. Działania Ministerstwa, m. in. w postaci wsparcia finansowego, wzmacniają misję kształcenia praktycznego w państwowych uczelniach zawodowych" – powiedział minister Wojciech Murdzek.

Prof. Jurek wyjaśnił, że środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie i unowocześnienie zaplecza dydaktycznego. Otrzymana dotacja będzie przeznaczona na kolejne inwestycje, dzięki którym studenci i pracownicy będą mogli w jeszcze większym stopniu korzystać z infrastruktury dydaktycznej, sportowej i informatycznej.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała obligacje o łącznej wartości 3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie laboratorium technologicznego w wysoko wyspecjalizowaną aparaturę badawczą. Głównym celem laboratorium jest wzrost działań naukowo-badawczych realizowanych w powiązaniu z lokalną gospodarką i lokalnym biznesem.

W 2019 r. do 136 uczelni i międzynarodowego instytutu badawczego trafiły obligacje Skarbu Państwa o łącznej wartości prawie 3 mld zł. Środki z wykupu obligacji skarbowych uczelnie będą mogły przeznaczyć wyłącznie na realizację potrzeb inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych. Będą mogły również być wykorzystane także na spłatę kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte przez uczelnie na realizację tych celów. W maju 2020 r. dwie uczelnie publiczne – Akademia Górniczo-Hutniczej i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz i Narodowe Centrum Nauki otrzymały obligacje Skarbu Państwa, których łączna wartość nominalna wyniosła 390 mln zł. W ostatnich dniach obligacje otrzymały już również: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020