25.09.2020
PL EN
04.08.2020 aktualizacja 04.08.2020

Uniwersytet Śląski większość zajęć w nowym roku akademickim przeprowadzi zdalnie

Fotolia Fotolia

Większość zajęć w nowym roku akademickim w jednej z największych uczelni w regionie - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - będzie prowadzona zdalnie - poinformowały we wtorek jej władze.

"Z uwagi na fakt, iż trwa pandemia i sytuacja epidemiologiczna jest cały czas potencjalnie niebezpieczna, a dodatkowo obowiązują nas w dalszym ciągu rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie do prowadzenia zajęć kontaktowych, zakładamy, że większość zajęć w zbliżającym się semestrze prowadzona będzie zdalnie, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" – zapowiedział rektor-elekt prof. Ryszard Koziołek.

Oznacza to, że wszystkie wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe będą realizowane w sposób zdalny. Rektor zaleca też prowadzenie w formie zdalnej następujących rodzajów zajęć: ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria, zajęcia tutoringowe, choć z pewnymi wyjątkami.

Zaleca natomiast prowadzenie w formie kontaktowej następujących rodzajów zajęć: laboratoriów, ćwiczeń terenowych, praktyk i warsztatów.

Władze uczelni mają świadomość, że te ograniczenia dotkną szczególnie studentów pierwszego roku. "Aby zapewnić im choć w części rzeczywistą obecność w Uniwersytecie, poznanie środowiska akademickiego oraz integrację z nowymi koleżankami i kolegami, zakładamy, że na każdym kierunku studiów część zajęć będzie prowadzona w formie kontaktowej, nawet jeżeli wszystkie moduły można zrealizować w formie zdalnej" – poinformował prof. Ryszard Koziołek.

Na początku roku akademickiego dla studentów zostaną zorganizowane szkolenia online z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo dla studentów pierwszych lat zostaną zorganizowane specjalne szkolenia i spotkania adaptacyjne w formie zdalnej. W związku z tym początek zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszych lat planuje się na 12 października, a dla pozostałych roczników na 5 października br.

Studenci i pracownicy z grup wysokiego ryzyka, takich jak wiek i choroby, będą mieli możliwość pracy i studiowania wyłącznie w formie zdalnej. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020