20.09.2020
PL EN
29.08.2020 aktualizacja 29.08.2020

Lubuskie/ Niezły sezon lęgowy dla bocianów białych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Przyrodnicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego zaobrączkowali w tym roku 115 bocianów białych na obszarze dwóch parków krajobrazowych – Ujście Warty i Krzesińskiego, gdzie te ptaki są objęte monitoringiem i ochroną - poinformował PAP Krzysztof Gajda z Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego.

Jak wskazał Gajda, ten rok był specyficzny, gdyż z jednej strony na tereny parków krajobrazowych powróciło więcej dorosłych ptaków, niż w poprzednich latach, ale z drugiej strony z uwagi na kwietniową suszę ptaki złożyły mniej jaj.

Większość bocianów białych już odleciała z woj. lubuskiego na południe Europy, skąd udadzą się do Afryki.

81 młodych zaobrączkowanych bocianów pochodziło w tym roku z Parku Krajobrazowego Ujście Warty, a pozostałe z obszaru Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, gdzie ostoją tych ptaków jest m.in. wieś Kłopot, w której jeszcze do niedawna funkcjonowało Muzeum Bociana Białego.

„Ciężko jednoznacznie stwierdzić czy ten rok był dla bocianów dobry. Na pewno nie był zły, ani tragiczny. Mimo wiosennej suszy w samym Kłopocie gniazda opuściło aż 50 młodych ptaków z 21 gniazd, co jest absolutnym fenomenem, gdyż od 2011 r. ich liczba nigdy nie przekroczyła nawet 40” – powiedział Gajda.

W Parku Krajobrazowym Ujście Warty bociany zajęły w tym sezonie 79 spośród 111 gniazd. Liczba młodych była podobna i odchowały 157 młodych, z których większość została zaobrączkowana.

„Z naszych obserwacji wynika, że w żadnym z obu tych parków (Ujście Wary i Krzesiński – PAP) w gniazdach nie było czterech ani pięciu młodych w gnieździe, co najprawdopodobniej jest skutkiem właśnie wiosennej suszy" - dodał Gajda.

Projekt obrączkowania bocianów w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty” obejmującym m.in. otulinę parku narodowego o tej samej nazwie jest realizowany od 2017 r. Tym samym dane dotyczące przylotów zaobrączkowanych ptaków na ten obszar dopiero zaczynają spływać, gdyż bociany osiągają dojrzałość płciową w 4. i 5. roku życia i dopiero wówczas liczniej powracają w rodzinne strony.

„Wiemy, że jeden z naszych bocianów przystąpił do lęgu po niemieckiej stronie wyspy Uznam, a kilkanaście innych ptaków przemieszczało się przez cały sezon lęgowy niemal po całej Polsce, ale także w Niemczech oraz w Czechach” – powiedział Gajda.

Dodał, ze jak co roku podczas akcji obrączkowania młodych bocianów z gniazd były usuwane zagrażające im śmieci, głównie sznurki.

„Smutne jest to, że mimo coraz mniejszej skali stosowania przez rolników takich materiałów, mają one bardzo długą żywotność, przez co te śmieci długo pozostają i oddziałują w środowisku” – zaznaczył Gajda.

W listopadzie br. przyrodnicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego wykonają następne prace związanych z ochroną bocianów białych. W Parku Krajobrazowym Ujście Warty zostaną przycięte te gniazda, które stwarzają niebezpieczeństwo dla samych ptaków oraz ludzi i ich mienia.

„Poprzez poprawę statyki gniazd będziemy się starali, aby bocianie domy w kolejnym roku były jeszcze bardziej przyjazne i bezpieczne dla ptaków i ludzi” - wyjaśnił Gajda. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020