29.10.2020
PL EN
23.09.2020 aktualizacja 23.09.2020

Podsumowano 500 lat dewastacji przyrody w tropikach Ameryki Pd.

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Od przełomu XV i XVI w., czyli od czasu pierwszych podbojów kontynentów amerykańskich przez Europejczyków, trwa również degradacja środowiska naturalnego. W najnowszym raporcie naukowcy liczą straty przyrodnicze w zwrotnikowych obszarach Ameryki po 500 latach ekspansji – piszą naukowcy w „Scientific Reports”.

Jak wiadomo, Krzysztof Kolumb najpierw dotarł na Karaiby i na początku tam właśnie skupił się hiszpański podbój i eksploracja. Jednak już niedługo później hiszpańscy konkwistadorzy, a w ślad za nimi Portugalczycy, podjęli pierwsze próby inwazji na kontynent. Do nowo okrytych ziem podchodzono czysto użytkowo, wywożąc do Europy kosztowności i surowce, zmuszając miejscową ludność do niewolniczej pracy na plantacjach i w kopalniach. Z tego powodu epoka wielkich odkryć geograficznych nazywana jest też epoką eksploatacji.

W najnowszych badaniach naukowcy podjęli próbę oszacowania strat przyrodniczych po 500 latach ekspansji. Skupili się wyłącznie na tropikalnych rejonach Ameryki Środkowej i Południowej.

Jak informują, w tym czasie wyginęła m.in. ponad połowa gatunków dużych i średniej wielkości ssaków, które lokalnie tworzyły sieci powiązań ekologicznych.

Za utratę tej bioróżnorodności odpowiedzialna jest działalność człowieka w ostatnich 500 latach, przede wszystkim nadmierne polowania i przekształcanie środowiska naturalnego, w tym wyręby i wypalanie lasów pod pastwiska i uprawy – piszą badacze z brytyjsko-brazylijskiego zespołu.

Naukowcy podkreślają, że wymieranie zwierząt to również efekt degradacji środowiska. W wielu częściach Ameryki Południowej i Środkowej obszary o wysokim poziomie bioróżnorodności zostały przekształcone w „puste ekosystemy”, gdzie bioróżnorodność została znacząco zredukowana. Dotyczy to np. brazylijskiego lasu atlantyckiego, który wskutek wycinki uległ znacznej fragmentacji.

Więcej: https://www.uea.ac.uk/news/-/article/study-reveals-impact-of-centuries-of-human-activity-in-american-tropics (PAP)

krx/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020