26.10.2020
PL EN
25.09.2020 aktualizacja 25.09.2020

Samorząd studentów prawa na UW porozumiał się w władzami wydziału w kwestii czesnego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Czesne dla studentów studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji UW, nawet jeśli opłacone w ratach, będzie mogło być takiej samej kwocie, gdyby student dokonał wpłaty jednorazowej - ustalili w piątek w czasie rozmów przedstawiciele samorządu studentów WPiA z władzami dziekańskimi.

W ubiegłym tygodniu samorząd studentów Wydziału Prawa i Administracji UW skierował do prodziekana ds. studenckich dr. Andrzeja Bieleckiego pismo. Studenci zawarli w nim postulat obniżenia czesnego opłacanego przez osoby uczące się w trybie niestacjonarnym za rok akademicki 2020/2021 o 25 proc. W piśmie argumentowano, że część z żaków znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w związku z pandemią koronawirusa - niektórzy stracili pracę lub ucierpiały prowadzone przez nich samodzielnie działalności gospodarcze.

"Zdajemy sobie rzecz jasna sprawę z tego, iż koszty po stronie uczelni nie spadły znacząco, a najpewniej prawie w ogóle, w związku z przejściem na zdalny tryb funkcjonowania, niemniej dla części naszych studentów niestacjonarnych okres pandemiczny może spowodować wręcz konieczność rozstania się ze studiami przed ich końcem, do czego w normalnych warunkach by nie doszło" - podkreślono w piśmie.

W piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu studentów WPiA z władzami dziekańskimi. Wyniki rozmów samorząd studentów WPiA przedstawił w mediach społecznościowych. Władze dziekańskie negatywnie odniosły się do wniosku o obniżenie czesnego o 25 proc., ale zaproponowały inne rozwiązanie.

"Jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane przeszkody formalne oraz nie będzie sprzeciwu władz rektorskich, na początku przyszłego tygodnia wydane zostanie zarządzenie, w świetle którego powstanie nowa, przyspieszona procedura, umożliwiająca wszystkim studentom, którzy wystąpią z odpowiednim wnioskiem, rozłożenie opłaty za rok akademicki 2020/21 na cztery raty. Co istotne, rozłożeniu podlegać będzie opłata z planu ratalnego przewidującego jednorazową wpłatę, tak zatem osoby dotknięte pandemią, przyjmujące drugi lub trzeci plan ratalny, sumarycznie będą miały opłatę za studia w najbliższym roku akademickim obniżoną" - poinformowała rada samorządu studentów WPiA w piątek w mediach społecznościowych.

Oznacza to, że studenci będą mogli zapłacić za roczne studia 8500 PLN niezależnie od tego, czy wybiorą płatność w trzech czy ośmiu ratach. Do tej pory z cennika wynikało, że przy trzech ratach za cały rok należałoby zapłacić 9000 PLN, a ośmiu ratach - 9360 PLN.

Samorząd poinformował również, że na mocy porozumienia studenci, którzy już wpłacili pierwsze raty w ramach wybranego planu ratalnego, jeśli złożą wniosek na podstawie wypracowanej na spotkaniu procedury, ich rata zostanie zaliczona na poczet „nowego” podziału ratalnego, a całość opłaty za rok akademicki sumować się będzie do wysokości opłaty jednorazowej.

Podkreślono, że wniosek, o którym mowa, nie będzie podlegał rozpoznaniu merytorycznemu, nie będzie również wymagał uzasadnienia. Jest to też przepis niezależny od możliwości ubiegania się o zwolnienie opłat.

"W ramach solidarności wewnątrzuniwersyteckiej, rozumiejąc problemy, jakie mogły powstać w wyniku pandemii u tak ważnej części naszej społeczności jaką są studenci, czujemy się w obowiązku udzielić im pomocy - w ramach naszych możliwości" - powiedział PAP dziekan ds. studenckich WPiA dr Andrzej Bielecki. Wyraził nadzieję, że każda ze stron będzie z tego porozumienia zadowolona. Dodał, że akty wykonawcze w postaci zarządzenia dot. porozumienia pojawią się w poniedziałek lub we wtorek na stronie internetowej WPiA UW.

Polskie uczelnie nie planują obniżenia opłat za studia niestacjonarne - wynika z informacji uzyskanych przez PAP z szeregu uczelni, choć wiele zajęć w I semestrze prowadzonych będzie w trybie zdalnym. Szkoły wyższe zapewniają, że wprowadziły konkretne wymogi i standardy dot. takiej formuły studiów.

Na początku września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało rekomendacje dla władz uczelni ws. organizacji roku akademickiego 2020/2021. Zaleciło m.in. prowadzenie mieszanego modelu kształcenia, w którym część zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. MNiSW podkreśliło przy tym, że zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020