24.10.2020
PL EN
06.10.2020 aktualizacja 06.10.2020

Na 50-lecie Uniwersytetu Gdańskiego tytuły doktora honoris causa dla trzech b. rektorów

Fot. Sylwester Ciszek Fot. Sylwester Ciszek

Z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego tytuły doktora honoris causa tej uczelni wręczono w poniedziałek trzem b. rektorom – UG, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - pierwszym po 1989 r. demokratycznie wybranym szefom tych uczelni.

Wręczenie tytułów doktora honoris causa trzem byłym rektorom miało miejsce w poniedziałek w czasie uroczystości zorganizowanej w gdańskim Dworze Artusa.

Jednym z uhonorowanych był rektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG) w latach 1990-1996 - prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, któremu tytuł przyznano „za fundamentalny wkład w dynamiczny rozwój Uniwersytetu Gdańskiego, w powstanie renomowanej gdańskiej szkoły naukowej chemii aminokwasów i peptydów oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie”.

Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996, prof. Edmund Wittbrodt otrzymał tytuł za „wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie”.

Z kolei rektorowi Akademii Medycznej w Gdańsku (dziś uczelnia nosi nazwę Gdański Uniwersytet Medyczny - GUMed) w latach 1990-1993, prof. Stefanowi Angielskiemu tytuł przyznano za „fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne”.

Wszyscy trzej laureaci byli pierwszymi po przemianach ustrojowych 1989 roku, demokratycznie wybranymi rektorami swoich uczelni.

„Dla naszej uczelni te trzy tytuły doktora honoris causa mają wymiar symboliczny – symbolizują współpracę, jaka miała miejsce między uczelniami w latach 90. ubiegłego wieku, a która to współpraca jest kontynuowana do dziś” – powiedziała PAP rzecznik prasowa UG Beata Czechowska-Derkacz podkreślając, że obecnie trzy uczelnie prowadzą wspólne projekty naukowe, kierunki studiów oraz inicjatywy, takie jak Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Farenheita.

Wagę tej współpracy podkreślali też w swoich wystąpieniach wszyscy trzej laureaci, przypominając m.in. takie wspólne przedsięwzięcia, jak utworzenie Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej czy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii prowadzonego wspólnie przez UG i GUMed.

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, który – po ustąpieniu z funkcji rektora dr. hab. Jerzego Gwizdały – wypełnia jego obowiązki, w przemówieniu w trakcie uroczystości podkreślił potrzebę „autorytetów w dzisiejszym trudnym czasie, nacechowanym pokusą relatywizmu i nazbyt swobodnej interpretacji wartości niepodważalnych”.

„Potrzebujemy, w wymiarze instytucjonalnym, ale i osobistym, ludzi-drogowskazów, którzy zapisując przez długie lata ciężkiej, pełnej pasji i poświęcenia pracy, karty swego życia, stworzyli swoisty kodeks, kanon moralny dla potomnych, z którego należy czerpać wzór i otuchę, do którego trzeba się odwoływać, przypominając nieustannie sens wartości akademickich, takich jak prawda, odpowiedzialność, wspólnotowość, otwartość, wolność nauki i myśli, w oderwaniu od których nie sposób budować uniwersytetu” – mówił Bielawski, którego wypowiedź zacytowano w komunikacie przekazanym mediom.

Z kolei prof. Piotr Stepnowski z UG podkreślił, że „zapraszane do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Gdańskiego osoby nie tylko tworzą naszą historię, ale także określają ideały naszej uczelni”. „Mówiąc o rektorach seniorach, mamy na myśli przede wszystkim ideę solidarności. Wszyscy trzej – poza wkładem w rozwój nauki – zostali bowiem wyróżnieni +za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie+. Jest to wartość nie do przecenienia. Była ważna wówczas, a szczególny jej wymiar uwypuklało jeszcze miejsce – Gdańsk – miasto Solidarności” – mówił cytowany w komunikacie naukowiec.

„Co jednak godne podkreślenia, idea ta staje się coraz bardziej aktualna dziś, co wiąże się z wieloma czynnikami ogólnospołecznymi, zaś na poziomie akademickim – z nowymi wyzwaniami, jakie stawiają przed uczelniami dokonujące się reformy. Razem możemy stawić im czoła i wspólnym wysiłkiem zbudować silny, zintegrowany i konkurencyjny europejski ośrodek akademicki w Gdańsku” – podkreślił Stepnowski.

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Dziś jest to największa uczelnia w regionie. (PAP)

autor: Anna Kisicka

aks/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020