01.12.2020
PL EN
28.10.2020 aktualizacja 28.10.2020

Opolskie/ Będą stypendia dla studentów medycyny

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Samorząd województwa opolskiego jeszcze w tym roku akademickim będzie przyznawał stypendia studentom medycyny, którzy chcą pracować w regionie. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęli radni sejmiku podczas wtorkowej sesji.

Według propozycji przygotowanej przez zarząd województwa opolskiego, samorząd będzie fundował specjalne stypendia dla 30 studentów kierunku medycznego, którzy zamierzają podjąć pracę w placówkach województwa opolskiego. Marszałek województwa Andrzej Buła zapewnił, że liczba stypendiów może wzrosnąć.

"Jesteśmy otwarci na zwiększenie tej liczby. Według naszych analiz najlepiej byłoby, gdyby co roku zatrudnienie u nas otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem, jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów medycyny do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w naszych szpitalach. Pieniądze chcemy przyznawać już w tym roku akademickim" - powiedział marszałek.

Zgodnie z przedstawionym radnym projektem, stypendium będzie przyznawane na 9 miesięcy w wysokości dwóch złotych miesięcznie. Regulamin zakłada, że tyle lat, ile student pobiera stypendium, tyle lat powinien przepracować w placówkach w regionie.

Za przyjęciem uchwały zagłosowali jednogłośnie wszyscy radni sejmiku.

Sejmik przyjął także apel w sprawie racjonalnej i bezpiecznej realizacji zmian w ochronie zdrowia psychicznego, który zostanie przekazany m.in. przedstawicielom rządu i parlamentarzystom. W apelu radni zwracają się o pilne o podjęcie działań w celu uelastycznienie przepisów dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej i lecznictwie uzależnień, o urealnienie zapisów dotyczących deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia na lata 2021-2030 oraz o zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych kontraktowanych przez NFZ w zakresie opieki psychiatrycznej i lecznictwa uzależnień.

Jak wyjaśniał wicemarszałek województwa Roman Kolek, bez tych zmian wielu oddziałom szpitalnym w regionie grozi paraliż.

"Do przygotowania tego apelu skłoniły nas olbrzymie niedobory kadry medycznej, zwłaszcza w dziedzinie psychiatrii i małe zainteresowanie kształceniem się tych dziedzinach. W województwie opolskim normy zatrudnienia pielęgniarek spełniają tylko niektóre oddziały psychiatryczne, a na rynku pracy brak jest osób, które zapewniłyby osiągnięcie wymaganego ministerialnym rozporządzeniem poziomu. W przypadku naszego województwa konsekwencjami zmiany tych norm będzie zaprzestanie dotychczasowej działalności medycznej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień niektórych naszych szpitali i oddziałów" – przestrzegał wicemarszałek Kolek. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik

masz/ mhr/

Copyright © Fundacja PAP 2020