19.01.2021
PL EN
23.11.2020 aktualizacja 23.11.2020

Wojskowa Akademia Techniczna nawiązała współpracę naukową z bazą samolotów F-16 w Krzesinach

Wojskowa Akademia Techniczna poinformowała, że rozpoczęła współpracę z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Dzięki współpracy naukowcy Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT będą mieli dostęp do informacji i wiedzy technicznej dot. eksploatacji samolotów F-16.

W informacji WAT podkreślono, że eskadry Lotnicze 31. BLT są wyposażone w samoloty wielozadaniowe F‑16C/D Block 52+ i realizują zadania zwalczania celów powietrznych, niszczenia obiektów naziemnych i nawodnych oraz wykonywania zadań lotniczych szczebla operacyjno-taktycznego.

"Dzięki współpracy naukowcy Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT będą mogli rozszerzyć badania podzespołów samolotu F‑16 w oparciu o analizę danych z eksploatacji tego statku powietrznego w Siłach Zbrojnych RP" - czytamy w komunikacie.

Współpraca pomiędzy WAT i 31. BLT ma obejmować "zagadnienia techniki lotniczej, w szczególności w obszarach dydaktyki, w tym szkoleń i kursów specjalistycznych, a także badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz zapewnienia wsparcia technicznego, logistycznego oraz eksperckiego Sił Powietrznych RP".

Jak podano wspólne działania realizowane będą w formie m.in. "wymiany informacji i wiedzy technicznej w zakresie systemów samolotów wielozadaniowych F‑16 oraz doświadczeń eksploatacyjnych", "udostępniania w dopuszczalnym zakresie i na potrzeby prowadzonych badań danych eksploatacyjnych samolotów F‑16 zgodnie z zasadami zachowania dostępu do informacji niejawnej".

Będą one też realizowane w formie "wspólnego udziału w testach i pomiarach eksploatacyjnych płatowca, zespołu napędowego oraz systemów i urządzeń pokładowych", "doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych oraz badań i opinii eksperckich; "kształcenia i szkolenia studentów, doktorantów oraz żołnierzy 31. BLT, w szczególności w trybie szkoleń i kursów dla żołnierzy i pracowników cywilnych obu stron".

Będą także w formie "inicjowania badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie problematyki związanej z eksploatowaną techniką lotniczą na rzecz zapewnienia wsparcia technicznego, logistycznego oraz eksperckiego Sił Powietrznych RP"; "wzajemnego udostępniania materiałów dydaktycznych, szkoleniowych i naukowych, aparatury naukowo-badawczej i technicznej oraz wymiany informacji naukowych i technicznych w zakresie objętym wspólnymi badaniami".

Wspólne działania będą ponadto w formie "transferu wyników prac naukowych do Sił Powietrznych RP", "wzajemnego umożliwienia odbywania praktyk badawczych lub zawodowych adresowanych do personelu Bazy oraz kadry, doktorantów i studentów Akademii", "tworzenia wspólnych zespołów badawczo-eksperckich na potrzeby systemowego rozwiązywania uzgodnionych zadań i problemów eksploatacyjnych, technologicznych i logistycznych", "współdziałania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-badawczej i inżynieryjno-technicznej".

31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach jest jednostką lotniczą przeznaczoną do realizacji zadań bojowych narodowego systemu obrony oraz zdolną do przerzutu w ramach sił wysokiej gotowości NATO.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ par/

Copyright © Fundacja PAP 2021