Ministerstwo Edukacji i Nauki

05.08.2021
PL EN
24.11.2020 aktualizacja 24.11.2020

Tutoringowy program indywidualnego wsparcia studentów na UE w Katowicach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Indywidualne spotkania studentów z tutorami obejmujące m.in. naukę pisania tekstów naukowych, prezentacji wiedzy czy prowadzenia dyskusji – zakłada program Tutoringu Akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nabór trwa do końca listopada.

Program potrwa rok, w czasie którego odbędzie się osiem spotkań (tutoriali).

Jak tłumaczył rzecznik uczelni Marek Kiczka, tutor prowadzi studenta (tutee) skupiając się na wskazaniu i zrozumieniu jego mocnych i słabych stron, a także wspierając i motywując go w poszukiwaniu swojej drogi rozwoju naukowego i zawodowego. Program polega na indywidualnej i systematycznej współpracy studenta i tutora, którzy na początku podpisują kontrakt tutorski. Określa on m.in. obszar tematyczny, zakres omawianego materiału oraz zakładane efekty współpracy.

„Tutoring jako forma zajęć pozwala rozszerzać wiedzę słuchacza w sposób nieszablonowy, indywidualny, w tempie dostosowanym do danej osoby. Inspiruje do poszukiwań i uczestnika, i prowadzącego. Jest formą, która nie polega na obowiązku jego realizacji, a ma wynikać z autentycznej chęci samorozwoju. Wymaga budowania relacji przy jednoczesnym określeniu granic tych relacji i udzielanego wsparcia przez tutora. Program ma swoją specyfikę, strukturę, choć jest metodą bardzo nieformalną. Jest i powinien być utożsamiany z relacją uczeń-mistrz” – mówił dr Piotr Hanus, jeden z tutorów.

Z kolei jeden z absolwentów poprzedniej edycji Michał Pyjas podkreślił atmosferę współpracy z tutorem. „Różniła się od tej w trakcie zajęć, a charakter spotkań był bardziej partnerski. Przyczyniło się to - w mojej opinii - do uzyskania lepszych rezultatów” – powiedział.

Tutoring Akademicki kierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Student, który chce zostać objęty tutoringiem musi uzyskać wymaganą w danym momencie studiów łączną liczbę punktów ECTS i nie może mieć zaległości związanych z niezaliczeniem jakiegokolwiek przedmiotu. Średnia ocen za poprzedni semestr nie powinna być niższa niż 4,0.

Nabór trwa do końca listopada.

PAP – Nauka w Polsce

akp/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021