22.01.2021
PL EN
27.11.2020 aktualizacja 27.11.2020

NAWA: pięcioro wybitnych naukowców z zagranicy rozpocznie pracę w Polsce

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W ramach programu "Profesura Gościnna" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na polskich uczelniach rozpocznie pracę pięcioro wybitnych naukowców z zagranicy - poinformowała w piątek PAP agencja. Naukowcy rozpoczną swoje pobyty na polskich uczelniach w 2021 roku.

"Profesura Gościnna" to program, który oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Granty NAWA o łącznej wysokości ponad 10 mln zł trafią do pięciu uczelni. Przyznane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia naukowców oraz na wynagrodzenia dla członków stworzonych przez nich grup projektowych.

"Dzięki grantom NAWA wybitni w swoich dziedzinach naukowcy mogą przez okres 3-4 lat realizować na polskich uczelniach projekty naukowe oraz angażować się w działalność dydaktyczną w ramach stanowiska profesora gościnnego" – mówi dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska cytowana w informacji przesłanej PAP. Żebrowska wyraziła nadzieję, że wizytujący naukowcy zbudują dobre zespoły naukowe, które będą mogły pochwalić się przełomowymi wynikami badań, a także przyczynią się do zwiększenia liczby zdobywanych grantów i do wzrostu międzynarodowej rozpoznawalności polskiej nauki.

W ramach programu naukowcom przyznawany jest także tzw. komponent badawczy, finansowany przez NCN. Jego łączna kwota w rozstrzygniętej edycji programu to ok. 1,6 mln zł.

Jak informuje NAWA, pierwsza edycja "Profesury Gościnnej" skierowana była do uczelni i innych jednostek naukowych, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Naukowcy rozpoczną swoje pobyty na polskich uczelniach w 2021 roku.

W pierwszej edycji do Polski przyjadą badacze z Chin, Austrii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Niemiec.

Prof. Emilian K. Kavalski z Chin w ramach profesury gościnnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie będzie realizował projekt dotyczący stosunków międzynarodowych pod nazwą „Promując porządek w okresie zawirowań”.

Z kolei prof. Francis Harvey z Niemiec na Uniwersytecie Warszawskim będzie prowadził projekt z obszaru humanistyki - „Miejsca, Ludzie, Wydarzenia: Innowacyjne badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania”.

Prof. Guillaume Thierry z Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmie się realizacją projektu dotyczącego dwujęzyczności - „Uwolnienie mocy języka obcego: poznawcze podstawy efektu języka obcego i strategicznego użycia języka”.

Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim "profesurę gościnną" otrzymał prof. Robert Rollinger z Austrii. Będzie realizował projekt badawczy dotyczący imperiów bliskowschodnich „Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy +długiego trwania+".

Ostatnia "profesura gościnna" trafi do prof. Georgiy'a Kasianova z Ukrainy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach projektu „Poszukiwanie przeszłości: Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i otoczeniu (aktorzy, działania, skutki/koniec lat 80-tych - 2020)". Przeprowadzi on m.in. analizę polityki historycznej we współczesnej Europie po 1989 roku.

NAWA informuje, że druga edycja programu zostanie ogłoszona w kwietniu 2021 roku. Będzie ona skierowana do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. W nowym naborze pojawi się możliwość zaproszenia do Polski także tych pracowników zagranicznych instytucji naukowych, którzy posiadają obywatelstwo polskie. Szczegółowe informacje o programie na stronie NAWA (https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa). 

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021