Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.11.2021
PL EN
03.12.2020 aktualizacja 03.12.2020

Światowy Dzień Gleby - w sobotę, w piątek - konferencja

fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe

Wykorzystując zasoby glebowe ludzie często zapominają, że nie należą one do odnawialnych źródeł. Silna ingerencja w gleby prowadzi tymczasem do obniżenia ich żyzności i produktywności - ostrzegają eksperci z okazji Światowego Dnia Gleby.

Światowy Dzień Gleby przypada na sobotę 5 grudnia. Przy okazji eksperci przypominają o znaczeniu gleby jako ważnego elementu środowiska, decydującego o rozwoju cywilizacyjnym człowieka. Jak wskazują, jest ona jednym z najbardziej złożonych biologicznych tworów na Ziemi. Liczbę typów gleb świata szacuje się na ponad 100 tysięcy!

Dr hab. Monika Jakubus z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypomina, że gleba (inaczej: pedosfera) to ożywiony twór, odpowiedzialny za produkcję roślinną dla celów konsumpcyjnych i paszowych.

Dzięki unikalnym właściwościom bierze ona aktywny udział w sekwestracji węgla w postaci CO2 (gleba kumuluje 10 proc. emisji CO2), dezaktywacji zanieczyszczeń, retencjonowaniu wody czy magazynowaniu składników pokarmowych dla roślin. Środowisko glebowe to także swoiste archiwum i świadectwo ewolucji różnych form życia na Ziemi, a także bank genów. Dzięki temu, że znajduje się w bezpośrednim kontakcie z atmosferą, hydrosferą, biosferą i litosferą - gleba zapewnia ciągły obieg materii oraz energii w środowisku.

Człowiek wykorzystując zasoby glebowe często zapomina, że nie należą one do odnawialnych źródeł - zauważa Monika Jakubus, profesor UPP, w informacji przesłanej PAP przez uczelnię.

Stan gleb przekłada się na jakość produkcji roślinnej, a w konsekwencji również - na zdrowie zwierząt i ludzi. Naukowcy ostrzegają jednak, że człowiek może powodować degenerację gleb. Silna ingerencja w glebę może powodować obniżenie jej żyzności (a więc też produktywności) i do utraty podstawowych funkcji.

Dlatego Światowy Dzień Gleby w 2020 r. obchodzony jest pod hasłem ochrony bioróżnorodności gleby i utrzymania zdrowych ekosystemów. Naukowcy zwracają też uwagę na potrzebę wzmocnienia świadomej i zrównoważonej gospodarki zasobami glebowymi.

Jak informuje biuro prasowe UPP, naukowcy z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów tej uczelni zajmują się badaniami dotyczącymi wzmocnienia i podtrzymania żyzności gleb użytkowanych rolniczo. Sprawdzają oni wpływ biodegradowalnych odpadów (i przygotowanych na ich bazie kompostów) na chemizm gleb oraz jakość roślin. Celem badania jest m.in. ustalenie, jak wprowadzane do gleby substancje wpływają na kształtowanie zasobów próchnicznych i dostępność dla roślin pokarmowych.

Aktualności dotyczące badań związanych z glebami będą tematem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UPP. Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM 4 grudnia 2020 od godziny 9.00 na stronie internetowej.

Nauka w Polsce - PAP

zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021