22.01.2021
PL EN
18.12.2020 aktualizacja 18.12.2020

NAWA: 35 naukowców z Białorusi otrzyma wsparcie; będą realizować badania w Polsce

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Blisko 3 mln zł przeznaczy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) na wsparcie 35 naukowców z Białorusi w ramach inicjatywy "Solidarni z Białorusią" - poinformowała w czwartek agencja. Będą oni realizować badania m.in. na polskich uczelniach i instytutach PAN.

NAWA wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje trzy działania wspierające Białorusinów: "Solidarni ze studentami", "Solidarni z naukowcami" oraz "Solidarni z nauczycielami".

Jak wynika z komunikatu przesłanego PAP, w ramach komponentu "Solidarni z naukowcami”, NAWA przekaże wsparcie dla 35 naukowców ze stopniem naukowym doktora. Będą oni realizować badania naukowe na 22 uczelniach, w 7 instytutach PAN oraz w 2 ośrodkach Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ramach pobytów trwających od 3 do 12 miesięcy, naukowcy będą włączeni także w dydaktykę.

Łączna kwota na wszystkie wnioski wynosi blisko 3 mln zł.

Stypendyści będą reprezentować różne dziedziny i dyscypliny nauki. Wśród realizowanych projektów będą następujące: „Wpływ wybranych substancji o potencjalnym działaniu immunomodelującym podawanych in ovo na przebieg embriogenezy” czy „Protesty na Białorusi w kontekście sztuki, jako formy artystycznej zmierzającej do zmian w rozwoju państwa”.

Jak wyjaśnia NAWA działanie "Solidarni z Białorusią" jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i – poza celami dydaktycznymi i naukowymi – ma wesprzeć naukowców z Białorusi w realizacji badań na wysokim poziomie w jednostkach w Polsce, a także dać im możliwość nieskrępowanego prowadzenia badań naukowych i dydaktyki. Poza tym ma wpłynąć na wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Copyright © Fundacja PAP 2021