Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.10.2021
PL EN
07.04.2021 aktualizacja 07.04.2021

Badanie całego ciała i edukacja ułatwiają wczesne wykrycie czerniaka u pacjentów wysokiego ryzyka

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wśród pacjentów z wysokim rodzinnym ryzykiem czerniaka u tych, którzy przeszli rutynowe badania przesiewowe w kierunku raka skóry i zostali poinformowani o możliwości samodzielnego badania skóry, chorobę rozpoznawano we wcześniejszym stadium - potwierdzają badania.

Ich wyniki publikuje pismo “Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention”.

Badania przesiewowe powierzchni całego ciała w kierunku czerniaka są obecnie rutynowe dla osób z grupy wysokiego ryzyka. Chodzi o członków rodzin skłonnych do zachorowania, sklasyfikowanych jako posiadające co najmniej dwóch krewnych, którzy chorowali na czerniaka, oraz osoby z dziedzicznymi patogennymi wariantami genów. Jednak korzyści z badań przesiewowych w rodzinach ze skłonnością do czerniaka nie zostały wcześniej określone ilościowo.

Dr Michael Sargen, dermatolog z National Cancer Institute (NCI) i jego współpracownicy ocenili dane z badania NCI Familial Melanoma Study, które zostało zainicjowane w 1976 r. w celu zbadania dziedzicznych i środowiskowych czynników ryzyka choroby.

“Podczas rekrutacji i kolejnych wizyt osobistych, u uczestników wykonywano badanie całego ciała w kierunku czerniaka, zdjęcia całego ciała ze zbliżeniami potencjalnie problematycznych znamion, edukowano ich na temat pojawienia się tej choroby oraz strategii ochrony skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem ultrafioletowym (UV)” - wyjaśnił Sargen. Uczestnikom badania zalecono również coroczne wizyty kontrolne u lokalnego dermatologa w celu wykonania badań przesiewowych całego ciała.

Aby ocenić powodzenie badania, Sargen i współpracownicy porównali różnice w grubości czerniaka i stadium guza między uczestnikami, u których zdiagnozowano czerniaka przed i po włączeniu do badania (odpowiednio kohorta przed badaniem i kohorta prospektywna). „Grubość guza, czyli jak głęboko rośnie on pod powierzchnią skóry, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu czerniaka "- wyjaśnił Sargen. Naukowcy porównali również trendy grubości guza między uczestnikami badania a przypadkami w populacji ogólnej, korzystając z danych z Surveillance, Epidemiology oraz rejestrów wyników końcowych (SEER).

W badaniu NCI Familial Melanoma Study odnotowano łącznie 293 przypadków czerniaka, w tym 246 przypadków w kohorcie przed badaniem i 47 przypadków w kohorcie prospektywnej.

Uczestnicy wzięli udział w badaniu w latach 1976–2014. 79 530 przypadków przeanalizowanych w rejestrach SEER w latach 1973–2016. W 24 proc. przypadków czerniaka w badaniu NCI Familial Melanoma Study i 8,7 proc. przypadków czerniaka wykrytych w rejestrze SEER brakowało informacji o grubości zmiany i naukowcy przypisali pacjentom brakujące dane.

Sargen i współpracownicy ocenili, czy interwencje w badaniu NCI Familial Melanoma Study wpłynęły na grubość czerniaka i stadium nowotworu w momencie rozpoznania, porównując te cechy między kohortą prospektywną i przed badaniem. Uwzględniając wiek i płeć, osoby w kohorcie prospektywnej miały istotnie cieńsze czerniaki w porównaniu z przypadkami w kohorcie przed badaniem (odpowiednio 0,6 mm w porównaniu z 1,1 mm). Ponadto, przypadki w kohorcie prospektywnej znacznie częściej diagnozowane we wczesnym stadium T1 w porównaniu z przypadkami w kohorcie przed badaniami (odpowiednio 83 i 40 proc.).

Następnie badacze ocenili, czy zmiany grubości czerniaka w czasie wśród przypadków w badaniu NCI Familial Melanoma Study różniły się od trendów obserwowanych w populacji ogólnej. „Grubość czerniaka w momencie rozpoznania w Stanach Zjednoczonych zmniejsza się od 1973 r., kiedy zaczęliśmy śledzić takie dane” - wyjaśnił Sargen. Gdy naukowcy porównali obserwowaną grubość guza wśród członków rodzin ze skłonnością do czerniaka z oczekiwaną grubością guza na podstawie ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem wieku, okresu kalendarzowego i płci, stwierdzili, że czerniaki zdiagnozowane po rekrutacji w badaniu NCI Familial Melanoma były cieńsze niż wynikałoby z przewidywań opartych na ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych.

„Sugeruje to, że tendencja spadkowa grubości czerniaka obserwowana w populacji ogólnej nie wyjaśnia w pełni zmniejszenia grubości obserwowanego w rodzinach ze skłonnością do czerniaka, a długoterminowy nadzór może pomóc we wcześniejszym rozpoznaniu czerniaka u osób z wysokim zagrożeniem” - powiedział Sargen. „Nasze wyniki sugerują, że badania przesiewowe i edukacja w ramach NCI Familial Melanoma Study mogą poprawić wczesne wykrywanie czerniaka w rodzinach ze skłonnością do czerniaka” - dodał.

Ograniczenia badania obejmują stosunkowo niewielką próbkę przypadków czerniaka w badaniu NCI Familial Melanoma Study oraz przypisanie uczestnikom brakujących danych dotyczących grubości czerniaka. Dodatkowo, ponieważ było to prospektywne badanie kohortowe, naukowcy nie byli w stanie odróżnić niezależnego efektu każdej interwencji. Jak zaznaczył Sargen, potrzebne są randomizowane badania kontrolne, aby "zrozumieć wpływ każdego aspektu interwencji, na przykład badania przesiewowego, edukacji lub strategii ochrony skóry”. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021