Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.08.2021
PL EN
10.05.2021 aktualizacja 10.05.2021

Rzeszów/ Konkurs dla studentów PRz na zagospodarowanie przestrzeni w Lubyczy Królewskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Studenci Politechniki Rzeszowskiej przygotują, w ramach konkursu, projekty zagospodarowania przestrzeni w Lubyczy Królewskiej (woj. lubelskie). Uczelnia i gmina Lubycza Królewska podpisały umowę w tej sprawie.

Jak poinformował rzecznik Politechniki Rzeszowskiej (PRz) Damian Gębarowski strony zobowiązały się do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej”, w którym studenci zaprojektują tereny miejskie.

„Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac koncepcyjnych dla wyznaczonego terenu w Lubyczy Królewskiej. Zwycięski projekt będzie stanowił materiał pomocniczy dla dalszych rozważań projektowanych” – wyjaśnił Gębarowski.

Dodał, że konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym komisja konkursowa spośród nadesłanych projektów wybierze osiem najlepszych, które przejdą do drugiego etapu. Tam z kolei oceni je sąd konkursowy, który przyzna nagrody i wyróżnienia.

„Prace projektowe mogą być opracowywane indywidulanie lub w zespole. Głównym kryterium ich oceny będą wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka” – podkreślił rzecznik uczelni.

Dodał, że w ocenie projektów brane pod uwagę będą jego wartości przestrzenne i plastyczne, wartości ideowe, wpływ na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań.

„Pod uwagę będą również brane rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu” – dodał Gębarowski.

Zapewnił, że w przypadku wykorzystania całości lub fragmentów prac konkursowych gmina oznaczy tę przestrzeń np. tablicą informacyjną, podającą, że zagospodarowanie przestrzeni wykonano na podstawie konkursu studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Organizatorem konkursu są burmistrz Lubyczy Królewskiej oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Patronat nad konkursem objęli: burmistrz i Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej, Politechnika Rzeszowska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Rzeszowie. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ mok/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021