Ministerstwo Edukacji i Nauki

16.09.2021
PL EN
26.07.2021 aktualizacja 26.07.2021

Rzeszów/ Gry symulacyjne nauczą studentów WSPiA jak walczyć z epidemią i klęskami żywiołowymi

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Jak walczyć z epidemią, katastrofami, klęskami żywiołowymi, jak ratować życie i dobytek ludzi, jak właściwie ocenić zagrożenia i kierować akcją ratunkową będą się uczyć studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dzięki interaktywnym symulacyjnym grom decyzyjnym.

Jak poinformował rzecznik uczelni Przemysław Pawlak WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wdrożyła innowacyjny system interaktywny symulacyjnych gier decyzyjnych, które pozwolą studentom ćwiczyć i trenować postępowanie w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych symulowanych za pomocą komputera.

„Nowy system gier decyzyjnych w WSPiA umożliwia wizualizację eskalacji zdarzenia. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu np.: zmiennego poziomu rzeki, przerywania wałów przeciwpowodziowych, wyłączenia z gry zalanych terenów, obszarów zabudowanych, dróg, budynków, obiektów infrastruktury krytycznej z możliwością obserwacji przebiegu zdarzenia” – wyliczał Pawlak.

Zauważył, że symulacyjne gry decyzyjne pokażą studentom m.in.: jak właściwie ocenić sytuację, która podczas katastrof i klęsk żywiołowych ulega ciągłym zmianom, w jaki sposób podejmować właściwe decyzje, jak wykorzystywać dostępne siły i środki w optymalny sposób, w jaki sposób postępować w granicach uprawnień wyznaczonych pełnioną funkcją, jak przygotować się do podejmowania działania w celu rozwiązania problemu, w jaki sposób komunikować się i współpracować w zespole.

„To skuteczne narzędzie dydaktyczne umożliwia uczestnikom zajęć zdobycie praktycznych umiejętności koniecznych w późniejszej pracy zawodowej. Uczy m.in. podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych, lepszego rozumienie zagrożeń. Pozwala także na wypracowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas wystąpienia zdarzenia” – wskazywał Pawlak.

Dodał, że gry decyzyjne są bardzo skutecznym narzędziem dydaktycznym wyzwalającym emocje i dającym dużo satysfakcji. „A najbardziej efektywne są przy nauczaniu umiejętności dochodzenia do punktu kulminacyjnego, jakim jest rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej” – ocenił rzecznik.

Studenci w trakcie działania symulacyjnego będą mieć do wykonania takie zadania jak np. informowanie mieszkańców, organizowanie sił i środków, zapewnienie wytrzymałości budowli hydrotechnicznych, zapewnienie przejezdności na autostradzie, ochronę obiektów kluczowych, zarządzanie zrzutami ze zbiornika retencyjnego, ewakuację ludzi i zwierząt.

Celem uczestnika gry decyzyjnej jest zminimalizowanie ryzyka i strat spowodowanych danym zdarzeniem, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych sił i środków, ale nie przekraczając uprawnień wynikających z pełnionej funkcji.

Zdarzenie symulacyjne w grze angażuje wielu graczy równocześnie. Dane zadanie rozwiązuje równolegle, ale niezależnie od siebie, kilka zespołów studentów.

„Uczestnicy obserwują symulowaną dynamicznie zmieniającą się sytuację i w oparciu o swoją wiedzę koncentrują się na procesie podejmowania decyzji, ich analizie i ocenie ich skutków” – tłumaczył Pawlak.

Decyzje podejmowane są na podstawie odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas symulacji i mają bezpośredni wpływ na dalszy przebieg gry.

Na podstawie uzyskanych wyników wykładowca może porównać podejmowane decyzje i ocenić kwalifikacje uczestników gry.

„Interaktywne gry symulacyjne przynoszą wiele korzyści studentom. Pozwalają na praktyczne wdrożenie teorii w warunkach wolnych od ryzyka. Znacznie przyspieszają proces uczenia się w porównaniu z innymi metodami, a w literaturze problemu są wskazywane jako najbardziej efektywna metoda nauczania” – podkreślił rzecznik WSPiA w Rzeszowie. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ krap/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021