Ministerstwo Edukacji i Nauki

19.10.2021
PL EN
13.08.2021 aktualizacja 13.08.2021

RPO pisze do MEiN oraz KRASP ws. ograniczeń na uczelniach dla osób niezaszczepionych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

RPO Marcin Wiącek skierował pisma do MEiN oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w których porusza problem obowiązujących na niektórych uczelniach ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Decyzje te nie były skonsultowane ze studentami i mogą naruszać ich prawa - podkreślił.

Zdaniem Rzecznika nie powinno być różnic w dostępie do szkolnictwa wyższego dla osób zaszczepionych, osób, które nie mogą poddać się szczepieniu z uwagi na trwałe bądź czasowe przeciwwskazania zdrowotne, osób posiadających przeciwciała, a także tych, którzy mają aktualny negatywny wynik testu.

W piątek na stronie RPO opublikowano dwa wystąpienia Rzecznika - jedno skierowane do szefa MEiN Przemysława Czarnka, drugie - do przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusza Mężyka. Rzecznik poprosił ministra edukacji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby zapewnić uczelniom podstawy prawne dla działań prewencyjnych w czasie pandemii. Z kolei do KRASP skierował prośbę o wypracowanie wspólnych zasad prowadzenia zajęć oraz zakwaterowania w akademikach.

"Niektóre uczelnie informują studentów o uzależnieniu możliwości odbywania praktyk i zajęć klinicznych od zaszczepienia się przeciw COVID-19. Przykładami są Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, czy Uniwersytet Rzeszowski (gdzie po interwencji RPO zasady udziału w praktykach dla studentów URz zmieniono). Ograniczenia wynikają na ogół z decyzji podmiotów, w których obywają się praktyki i zajęcia kliniczne, a uczelnie mają na nie ograniczony wpływ" - czytamy na stronie RPO.

"Do Rzecznika dotarła także wiadomość o działaniach Rektora Uniwersytetu Śląskiego, który kierując się troską o życie i zdrowie studentów, poinformował społeczność akademicką UŚ o planowanym zakazie kwaterowania w akademikach UŚ osób niezaszczepionych. Decyzja ta nie została skonsultowana wcześniej ze studentami" - dodano.

Kolejnym przywołanym przykładem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która zapowiedziała objęcie osób niezaszczepionych systemem specjalnej ochrony fizycznej i organizacyjnej dla zapewnienia im bezpieczeństwa. "W odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie, rektor AGH wskazał m.in., że działania uczelni podejmowane są w sytuacji, gdy ustawodawca krajowy nie wyposażył uczelni wyższych w przepisy wprost pozwalające na gromadzenie danych o zaszczepieniu" - wskazano.

RPO podkreślił, że przyczyną wyżej wymienionych decyzji jest troska o życie i zdrowie społeczności akademickiej oraz chęć zapewnienia bezpiecznych warunków studiowania i zakwaterowania w domach studenckich w czasie pandemii. Jak jednak dodał, przyjęte i planowane rozwiązania mogą bezpodstawnie ograniczać konstytucyjnie chronione prawa.

"Chodzi o prawo do nauki - w zakresie, w jakim dochodzi do uzależnienia kontynuowania studiowania od poddania się szczepieniu przeciw COVID-19, a także prawo do ochrony prywatności - gdy uczelnie przetwarzają dane studentów dotyczące zdrowia" - czytamy. (PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

sno/ lena/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021