Ministerstwo Edukacji i Nauki

29.11.2021
PL EN
22.10.2021 aktualizacja 22.10.2021

Gdynia/ KRASP obradowała nt. budżetu, ewaluacji i nauce w pandemii COVID-19

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Prognozy i decyzje budżetowe MEiN na rok akademicki 2021/2022, ewaluacja jakości działalności naukowej, jak również kwestie powrotu do kształcenia w siedzibach uczelni w kontekście pandemii Covid-19 - to główne tematy Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbywa się w Gdyni.

W piątek w Sali Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbył się briefing prasowy w związku z obradami Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W piątek KRASP wybrała dwunastu członków Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący KRASP i rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk powiedział, że zebrani na spotkaniu w UMG w sobotę będą dyskutowali o ewaluacji jakości działalności naukowej, finansach przeznaczanych na naukę oraz o wzrastającej liczbie zakażeń i metodach zwalczania epidemii COVID-19 w szkołach wyższych.

"Dzisiaj dużo rozmawialiśmy na temat Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, doskonaleniu pewnych zapisów. KRASP przedstawiła pewne propozycje modyfikacji zapisów ustawy, które będą usprawniały funkcjonowanie szkół wyższych. Przede wszystkim, odnosiliśmy się do możliwości uznawania efektów uczenia się uzyskiwanych poza systemem, czyli studenci, którzy pracują zawodowo, studenci którzy realizują swoją działalność w studenckich kołach naukowych. Chodzi o to, żeby efekty, które tam uzyskają można było zaliczyć do realizacji toku studiów" - powiedział Mężyk.

Przewodniczący KRASP dodał, że kolejnymi ważnymi tematami było uczestnictwo szkół wyższych w sieciach uczelni europejskich i rozwiązania prawne dotyczące wydawania dyplomów, prowadzenia wspólnych szkół doktorskich, wyborów do ciał kolegialnych uczelni, oraz kwestii nadawania tytułów doktorskich, gdy w wyniku ewaluacji uczelnie tracą możliwości doktoryzowania.

Rzecznik KRASP, b. przewodniczący KRASP i rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008-2016 prof. dr hab. Wiesław Banyś podkreślił, że ewaluacja jest takim elementem, który wpływa na całość działalności uczelni m.in. wysokość subwencji, kategorie naukowe, a w konsekwencji możliwość, albo niemożliwość prowadzenia kierunków studiów i szkół doktorskich.

"Jeżeli wyniki ewaluacji będą zaburzone przez złą ewaluację, a jest ona nie najlepszym rozwiązaniem w tej chwili, bo dotychczas był pewien system dewaluowania dyscyplin naukowych, w tej chwili po przeprowadzeniu zmian niesystemowych przez ministerstwo, doprowadziło się to tego, że właściwie tego systemu do końca nie ma. W konsekwencji wyniki ewaluacji mogą nie być takie, jakie powinny być. Mogą być troszeczkę zdeformowane. Obawiamy się, że będą bardzo zdeformowane" - tłumaczył Banyś.

Podczas briefingu przywoływany został art. 383 ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" dotyczący reguł finansowania uczelni wyższych oraz temat subwencji przyznawanych na szkolnictwo wyższe i naukę w Polsce w porównaniu ze średnimi europejskimi.

Ostatnią omawianą kwestią była sytuacja nauczania w szkołach wyższych w kontekście trwającej pandemii oraz planowanej wśród studentów akcji "Szczepimy się – ufamy nauce".

Zwrócono uwagę, że ponad 90 proc. pracowników uczelni wyższych jest już zaszczepionych, a studenci chętnie poddają się szczepieniom przeciw Covid-19.

Środowisko akademickie jest technicznie przygotowane do prowadzenia zajęć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i hybrydowym, jak to odbywa się obecnie, ale w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją – również do sprawnego przejścia na tryb zdalny, o czym decyzję podejmują indywidualnie rektorzy poszczególnych uczelni - podkreślili przedstawiciele KRASP. (PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik

kszy/ ok/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021