24.09.2020
PL EN
19.10.2005 aktualizacja 19.10.2005

Polski przyrząd w sondzie Venus-Express

<p>Wśród siedmiu najważniejszych przyrządów znajdujących się w wyposażeniu sondy Venus-Express, przygotowywanej do startu 26 pażdziernika przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), jest polski fotospektrometr przeznaczony do badania atmosfery Wenus. </p>

Planetarny Fotospektrometr Fourierowski (PFS) skonstruowany został przy międzynarodowej współpracy w Centrum Badań Kosmicznych PAN.
"Jest to nowa, ulepszona wersja naszego przyrządu PFS zbudowanego wcześniej dla potrzeb misji Mars-Express, który sprawdził się w badaniach Marsa. Wprowadziliśmy pewne modyfikacje w celu przystosowania go do warunków wenusjańskich" - mówi dr Mirosław Rataj z CBK PAN.
 
"Po raz pierwszy uczestniczymy w bezpośrednich badaniach planety Wenus. Mamy tu udział zarówno techniczny - przy konstrukcji przyrządu, jak i naukowy - przy opracowywaniu danych" - dodaje.

PSF będzie wykorzystywany do badania dynamiki atmosfery Wenus, w tym zjawisk burzowych, jej składu chemicznego i rozkładu przestrzennego poszczególnych składników oraz profilu temperatury i ciśnienia. Jeden z kanałów spektrometru pozwoli także na przeniknięcie gęstej i nieprzejrzystej atmosfery Wenus i spojrzenie na jej powierzchnię.

PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert
reo

Copyright © Fundacja PAP 2020