28.02.2021
PL EN
23.11.2017 aktualizacja 23.11.2017
Agnieszka Kliks-Pudlik
Agnieszka Kliks-Pudlik

Prof. Aleksander Sieroń doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Rektor PŚl prof. Arkadiusz Mężyk (P) i konsultant krajowy w dziedzinie angiologii prof. Aleksander Sieroń (L) podczas uroczystości nadania mu tytułu honoris causa Politechniki Śląskiej.  Fot. PAP/Andrzej Grygiel 22.11.2017 Rektor PŚl prof. Arkadiusz Mężyk (P) i konsultant krajowy w dziedzinie angiologii prof. Aleksander Sieroń (L) podczas uroczystości nadania mu tytułu honoris causa Politechniki Śląskiej. Fot. PAP/Andrzej Grygiel 22.11.2017

Prof. Aleksander Sieroń – autorytet świata medycznego, który w swej pracy wykorzystuje też wiedzę opartą o szeroko rozumianą elektronikę – otrzymał w środę tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Profesor najpierw ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, a następnie studia medyczne na dzisiejszym Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Podczas uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa wielokrotnie podkreślano więc, że dzięki temu prof. Sieroń stał się wybitnym specjalistą od prowadzenia multidyscyplinarnych badań o tematyce obejmującej powiązane zagadnienia medycyny, biologii i techniki właśnie, a także stał się jednym z pionierów wykorzystania postępu technicznego we współczesnej medycynie oraz wybitnym wynalazcą w dziedzinie nowoczesnej aparatury medycznej.

Zaznaczyła to również sama uczelnia przyznając honorowy tytuł "wybitnemu uczonemu o rzadkich umiejętnościach łączenia i wykorzystywania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego".

Podczas laudacji dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Paweł Sowa przypomniał, że prof. Sieroń jest specjalistą w takich dziedzinach medycyny jak: choroby wewnętrzne, kardiologia, balneologia, medycyna fizykalna, angiologia oraz hipertensjologia.

Jednocześnie prof. Aleksander Sieroń – jak podkreśliła Politechnika Śląska – uważany jest za jednego z najbardziej liczących się w świecie ekspertów w dziedzinie oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. Jest także pionierem w zakresie klinicznych zastosowań diagnostyki i terapii fotodynamicznej, krioterapii ogólnoustrojowej oraz hiperbarycznej terapii tlenowej. Ponadto prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod kompleksowego leczenia ran przewlekłych.

"Mogę podkreślić raz jeszcze, że prof. Aleksander Sieroń zasługuje na miano człowieka renesansu, ze względu na szerokie spektrum jego zainteresowań zawodowych oraz zasób wiedzy nie tylko z dziedziny nauk medycznych, ale i technicznych. Profesor, jako twórca unikalnej, nie tylko w skali kraju, szkoły naukowej rozwijającej zastosowanie innowacyjnych technik w medycynie, realizuje liczne rozwiązania służące ratowaniu i podniesieniu jakości życia wielu tysięcy ludzi" – mówił laudator.

Sam prof. Sieroń wygłosił wykład o świetle i jego zastosowaniu w terapii fotodynamicznej, wykorzystywanej m.in. w diagnostyce nowotworów. Naukowiec żartował, że jak ktoś zaczyna wykład o takiej randze jak ten jego, cytuje wielkie osoby, a on zdecydował się pokazać, że również Miś Yogi potrafi przekazać coś tak bardzo mądrego, "że aż trudno uwierzyć". Stąd właśnie tytuł jego wystąpienia za bajkowym bohaterem: "You can see more by looking" (z ang. Możesz zobaczyć więcej, patrząc).

Prof. Aleksander Sieroń (ur. w 1948 r.) studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej ukończył w 1971 r., uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektryka, w specjalności elektrotechnika. Kilka lat później ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej w Katowicach (dziś Śląski Uniwersytet Medyczny).

Obecnie prof. Aleksander Sieroń m.in. kieruje Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, a także Katedrą Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Sieroń pełnił wiele istotnych w świecie medycznym funkcji m.in. od 2015 r. jest krajowym konsultantem w dziedzinie angiologii, zasiada w organach zarządu licznych instytucji i towarzystw naukowych na świecie. W 2005 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Użgorodzie na Ukrainie. Otrzymał także wiele nagród, wyróżnień, odznaczeń.

Podczas uroczystości podano, że dorobek naukowy prof. Sieronia obejmuje ponad 500 artykułów naukowych (w tym 100 opublikowanych w czasopismach zagranicznych), blisko 100 publikacji książkowych (w postaci monografii, skryptów i podręczników), redakcję ponad 20 monografii krajowych i zagranicznych oraz ponad 500 referatów, wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Ponadto wypromował on 33 doktorów, 5 doktorów habilitowanych oraz jednego profesora nauk medycznych.

W dowód uznania w 2015 r. prof. Sieroń otrzymał tytuł profesora honorowego Politechniki Śląskiej.(PAP)

Nauka w Polsce

autor: Agnieszka Kliks-Pudlik

akp/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2021