Ministerstwo Edukacji i Nauki

24.10.2021
PL EN
07.03.2019 aktualizacja 07.03.2019

Prof. Kazimierz Furtak doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej, były rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak otrzymał w środę w Kielcach tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej (PŚ) prof. Wiesław Trąmpczyński podkreślił, że uczelnia na wieloletnią pomoc i wsparcie prof. Kazimierza Furtaka mogła liczyć, gdy pełnił on funkcje organizacyjne na Politechnice Krakowskiej (PK) – m.in. w latach 2002-2008 był prorektorem, a następnie - przez dwie czteroletnie kadencje, do roku 2016 - rektorem PK.

"Niewątpliwie wsparcie i pomoc prof. Kazimierza Furtaka przyczyniły się do rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej, która w chwili obecnej posiada siedem praw do doktoryzowania i cztery prawa do habilitowania. Po ostatniej ewaluacji jeden wydział ma kategorię A, a cztery pozostałe kategorię B" – mówił rektor PŚ.

Trąmpczyński zaznaczył, że obecnie prof. Furtak jest przewodniczącym Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, co świadczy o jego niezwykle znaczącej pozycji w środowisku naukowym. "Pełniąc tę funkcję przypadło mu w udziale przeprowadzenie polskiej nauki przez +most przemian+ związanych z reformą polskiego szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę wspomniane osiągnięcia profesora, nie ma wątpliwości, że przemiany te zostaną wdrożone rzetelnie i sprawnie, z korzyścią dla polskiej kadry naukowej" – dodał rektor kieleckiej uczelni.

W laudacji prorektor ds. ogólnych PŚ prof. Barbara Goszczyńska przypomniała, że efektem działalności naukowo-badawczej prof. Furtaka jest autorstwo lub współautorstwo ponad 300 publikacji, w tym ponad 130 artykułów w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych oraz ponad 170 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. "Podejmowana tematyka badawcza profesora zawsze była i jest nakierowana na skomplikowane zagadnienia praktyczne, szczególnie związane z projektowaniem, wzmacnianiem i modernizacją istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich, z zastosowaniem do ich rozwiązywania najnowszych osiągnięć w zakresie nauki" – mówiła prof. Goszczyńska.

Prof. Furtak dziękując za wyróżnienie podkreślił, że traktuje je jako zobowiązanie do dalszej pracy, przyjmując je z wdzięcznością, ale i wielką pokorą. "To bardzo duży dla mnie zaszczyt być doktorem honoris causa PŚ miedzy innymi dlatego, że Politechnika Krakowska i Świętokrzyska splotły się swoimi działaniami. Warto powiedzieć, że dwóch rektorów Politechniki Świętokrzyskiej to byli profesorowie Politechniki Krakowskiej. Tu, na ziemi świętokrzyskiej, kładły się podwaliny szkolnictwa wyższego technicznego w Polsce, w związku z tym jest to miejsce szczególne i tym większe to dla mnie wyróżnienie" – powiedział nowy doktor h.c. PŚ.

Prof. Furtak jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. W 1973 roku na ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego uzyskał tytuł magistra, a sześć lat później stopień doktora nauk technicznych. W 1987 roku uzyskał habilitację, co dało podstawę w kolejnym roku do zatrudnienia go na stanowisku docenta tej uczelni. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał z rąk prezydenta RP w 1999 roku.

Jest promotorem ponad 100 prac dyplomowych, ponad 20 przewodów doktorskich, recenzentem rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich. W przeszłości pełnił funkcję dziekana, prorektora ds. nauki, rektora Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 oraz od 2017 roku przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Za działalność naukową i organizacyjną prof. Furtak otrzymał wiele nagród i odznaczeń, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Polskiego Mostownictwa, Medal Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Infrastruktury, a także nagrody przyznawane przez Politechnikę Krakowską.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach jest najstarszą i jedyną państwową uczelnią techniczną w regionie świętokrzyskim, która kształci ok. 7 tys. studentów. Prof. Furtak jest 18. osobą, która otrzymała tytuł doktora honoris causa PŚ.(PAP)

autor: Piotr Grabski

gr/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021