05.12.2020
PL EN
08.03.2019 aktualizacja 08.03.2019

USA/Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej i UJ dla polskich fizyków i astronomów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nowojorska Fundacja Kościuszkowska wraz z UJ ustanowiła Nagrodę im. Franka Wilczka w wysokości 12 tys. dol. dla młodych polskich naukowców ze znaczącymi osiągnięciami w fizyce, astronomii lub w dziedzinach zbliżonych. Wyróżnienie będzie przyznawane co dwa lata.

Jak powiedział PAP prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej, Marek Skulimowski, pomysłodawcą projektu był Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Inicjatorami współpracy obu instytucji są były wykładowca tego wydziału prof. Krzysztof Królas oraz dr Zbigniew Inglot, absolwent Wydziału Fizyki, który jest właścicielem firmy Inglot i członkiem Rady Uczelni. Nagroda przeznaczona jest dla naukowców polskich pracujących w Polsce.

„Fundacja od jakiegoś czasu promuje także nauki ścisłe, choćby przez ustanowienie listy wybitnych naukowców polskiego pochodzenia +Collegium of Eminent Scientists of Polish Origin & Ancestry+ (Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia). A współpraca z tak renomowaną uczelnią i profesorem Wilczkiem jest dla nas ogromnym zaszczytem” – powiedział PAP szef Fundacji.

Według Skulimowskiego o wyborze laureatów nagrody zadecyduje komisja złożona z wybitnych specjalistów w dziedzinie fizyki, która wyłoni najlepsze i najbardziej przełomowe publikacje. Jej przewodniczącym został prof. Wilczek.

Jak wyjaśnił szef fundacji, nagroda wyróżni zrealizowane już prace naukowe. Fundatorzy mają nadzieję, że przyznane środki posłużą wyłonionemu zwycięzcy na dalsze badania.

Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Senat UJ wyróżnienie honoruje osoby indywidualne. Nie obejmuje grup badaczy oraz jednostek naukowych lub badawczych. Jeśli osoba nominowana do nagrody uzyskała stopień doktora, to zgłoszenie jej kandydatury nie może nastąpić później niż w siedem lat od daty nadania tytułu.

Osiągnięcie, na podstawie którego kandydat jest zgłaszany do nagrody, będzie brane pod uwagę, jeśli zostało dokonane samodzielnie lub w ramach współpracy, ale w przypadku współpracy wkład nominata musi być jednoznacznie określony, wiodący i absolutnie niezbędny dla sukcesu całości projektu.

Patronami nagrody są prof. Wilczek oraz dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Frank Wilczek jest wybitnym amerykańskim fizykiem polskiego pochodzenia, profesorem Massachusetts Institute of Technology. W 2004 roku wraz z Hugh Davidem Politzerem i Davidem Grossem zdobył Nagrodę Nobla z fizyki za opracowanie asymptomatycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi. W 2012 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fundacja Kościuszkowska przyznała mu swój Medal Uznania. Wilczek jest także członkiem honorowym Rady Doradczej Kolegium Wybitnych Naukowców Polskiego Pochodzenia.

Porozumienie o współpracy podpisali Skulimowski oraz prof. UJ Wojciech Nowak.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ fit/ mc/

Copyright © Fundacja PAP 2020