19.09.2020
PL EN
08.03.2019 aktualizacja 08.03.2019

Wybrano najlepsze kampanie rekrutacyjne uczelni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Gadżet SGGW, serwis rekrutacyjny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego czy wydarzenie wspierające rekrutację na Politechnice Białostockiej - znalazły się wśród nagrodzonych w konkursie na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych.

O wynikach ósmej edycji konkursu Genius Universitatis na najlepsze w mijającym roku akademickim kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych poinformował PAP organizator konkursu Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

"Uczelnie konkurują o studenta sięgając po coraz bardziej kreatywne środki" – mówi członkini jury konkursu Ewa Opach, cytowana w informacji prasowej. "Nie pomijając walorów edukacyjnych, dbają o to, by potencjalnym kandydatom zaprezentować zarówno jakość życia studenckiego, jak i sukcesy odnoszone przez absolwentów. Zespoły promocji rozumieją doskonale, że swoje działania adresują do osób młodych i takiego też używają języka, zarówno w formie jak i przekazie" - mówi.

W tym roku jury konkursowe oceniło 111 prac z 44 szkół wyższych. Jurorzy zwracali uwagę na takie kryteria projektów jak: nowatorstwo i kreatywność, spójność z wartościami konkretnej uczelni, prostotę i przyjazność przekazu, poziom artystyczny projektu oraz umiejętny dobór narzędzi. Nagrody są przyznawane w siedmiu kategoriach.

Najlepszą reklamę prasową stworzyło według jury konkursu Collegium Civitas. Następne miejsca zajęły Politechnika Warszawska oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najlepsze wydarzenie wspierające rekrutację zostało zorganizowane na Politechnice Białostockiej; doceniono również wydarzenia na Politechnice Gdańskiej i w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stworzyła z kolei najlepszy gadżet wspierający rekrutację. Za nią uplasowały się gadżety z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ex aequo na drugim miejscu) oraz z Politechniki Gdańskiej.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przeprowadził w ubiegłym roku najlepszą kampanię w mediach społecznościowych. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Uniwersytet SWPS, zaś trzecie - Uniwersytet Szczeciński.

W kategorii video online zwyciężyła Uczelnia Łazarskiego, następne pozycje zajęły Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Najlepszym serwisem rekrutacyjnym mógł się pochwalić Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jury wyróżniło również serwisy Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Politechniki Białostockiej.

W kategorii content marketing pierwsze miejsce zajął Uniwersytet SWPS, drugie - Politechnika Warszawska, zaś trzecie - Uniwersytet Jagielloński.

Opach podkreśla, że jest zwolenniczką angażowania w akcje promocyjne szkół wyższych ich studentów i absolwentów. "Duże wrażenie zrobiła na mnie SGGW, która na oficjalny gadżet wybrała produkt stworzony przez swoją świeżo upieczoną absolwentkę. Na wyróżnienie zasługuje też Uczelnia Łazarskiego, która w bardzo umiejętny sposób komunikuje kierunek medyczny, z którym dotychczas nie była kojarzona. Z kolei niektóre uczelnie konsekwentnie wpisują się w krajobraz społeczny poprzez cykliczne eventy tematyczne (Wyższa Szkoła Filmowa) czy serię filmów na tematy z zakresu psychologii (SWPS)" - dodaje.

"W latach niżu demograficznego i wielkiej konkurencji na rynku szkolnictwa wyższego, pozyskanie jak najlepszych kandydatów na studia jest szczególnym wyzwaniem" - podkreśla prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński, cytowany w komunikacie prasowym. "Z roku na rok obserwujemy podnoszenie się poziomu marketingowej rywalizacji między szkołami wyższymi. Konkurs Genius Universitatis pomaga nam obserwować, monitorować i inspirować marketingowe instrumentarium w szkolnictwie wyższym. Nowoczesne podejście do treści, formy i kanału przekazu decydują ostatecznie o rekrutacyjnym sukcesie uczelni" - stwierdza. (PAP)

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020