19.09.2020
PL EN
11.04.2019 aktualizacja 11.04.2019

Wybitny immunolog, prof. Leszek Borysiewicz doktorem honoris causa UJ

Fot. Anna Wojnar. Źródło: www.uj.edu.pl Fot. Anna Wojnar. Źródło: www.uj.edu.pl

Immumonolg, prof. sir Leszek Borysiewicz otrzymał w środę tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia doceniła naukowca m.in. za umacnianie nauki polskiej na arenie międzynarodowej, rozwój badań nad wirusami i wkład w promocję UJ na świecie.

Wręczenie dyplomu odbyło się w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ – poinformował uczelnia w komunikacie na stronie internetowej.

„Prof. sir Leszek Borysiewicz zawsze podkreślał znaczenie rozwoju badań podstawowych w kontekście ich przydatności dla dobra ogółu społeczeństwa, niezależnie od dzielących obywateli granic oraz ich statusu społecznego. Pomimo osiągnięcia pozycji jednego z najwybitniejszych brytyjskich naukowców, prof. sir Leszek Borysiewicz podkreśla swoje polskie korzenie i aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki” - przypomniał w laudacji prof. Maciej Siedlar, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej UJ CM.

„Przedstawiając kandydaturę pana profesora do najwyższej godności Uniwersytetu Jagiellońskiego jestem przekonany, że będzie ona wyrazem uznania dla wybitnego naukowca, lekarza i organizatora życia naukowego, który wniósł znaczny wkład w promocję Polski i Uniwersytetu na forum międzynarodowym” - dodał.

Po odczytaniu łacińskiego tekstu dyplomu przez dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Macieja Małeckiego i wręczeniu dyplomu przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka głos zabrał sam uhonorowany.

Podkreślił, że otrzymanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego napełnia go wielką dumą. Jak dodał, krakowska uczelnia mocno odcisnęła się w jego pamięci już podczas jego pierwszej wizyty w Polsce w 1983, gdy poznał na konferencji późniejszego rektora UJ prof. Aleksandra Koja oraz grupę studentów medycyny. Nawiązał również do wieloletniej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Cambridge. „Najstarsze uczelnie w Europie mają dwie cechy wspólne. Jedną z nich jest kierowanie się zasadami wolności akademickiej, a drugą – stopniowa ewolucja, przekształcanie się i rozwijanie, by sprostać wymaganiom otaczającej je rzeczywistości. Uniwersytety dają społeczeństwu korzyści, które są nie do przecenienia, dlatego ważne jest, by kultywować wszystkie dziedziny nauki, a nie jedynie te opłacalne. Wolność myśli i działania to podstawy wolności akademickiej, a wolność akademicka to coś, o co warto walczyć” – mówił prof. Borysiewicz, cytowany w komunikacie.

Jak można przeczytać w treści uchwały Senatu UJ w sprawie nadania doktoratu honoris causa prof. Borysiewiczowi, „nadanie najwyższej godności honorowej Uniwersytetu Jagiellońskiego wnioskowane jest w szczególności za: zasługi na polu wzmacniania pozycji nauki polskiej na arenie międzynarodowej; wkład w rozwój badań nad immunologicznym podłożem zakażeń wirusowych oraz nowotworów złośliwych indukowanych wirusami; osiągnięcia w zakresie immunoterapii, a w szczególności opracowanie szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego; podjęcie dyskusji nad aspektami etycznymi badań z wykorzystaniem komórek macierzystych, jak również eksperymentów z użyciem zarodków oraz metod klonowania; a także wkład w promocję osiągnięć Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Cambridge a Uniwersytetem Jagiellońskim”.

Prof. sir Leszek Borysiewicz – przypomina krakowska uczelnia - urodził się w 1951 roku w Cardiff jako syn polskich emigrantów. Po ukończeniu szkoły podjął studia medyczne w Welsh National School of Medicine. Uzyskawszy stypendium MRC Clinical Training Fellowship, rozpoczął pracę naukową w Royal Postgraduate Medical School w Londynie, zajmując się aktywnie także dydaktyką. Jest autorem i współautorem 128 publikacji, w większości dotyczących immunologii i wirusologii, jego indeks Hirscha wynosi 44, a liczba cytowań – ponad 6200. Prof. Borysiewicz należy do kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. The Royal Society i Cancer Research UK. Został również wyróżniony licznymi nagrodami – obok Orderu Imperium Brytyjskiego, nadanego mu w 2001 roku przez Królową Elżbietę II w uznaniu pionierskich zasług w dziedzinie szczepionek, otrzymał również m.in. medale Royal Society of Medicine Jephcott Gold Medal i Royal College of Physicians Moxon Trust Medal.

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020