Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.10.2021
PL EN
19.11.2010 aktualizacja 19.11.2010

Prof. Heller doktorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

<strong>Duchowny, filozof i teolog - pierwszy Polski laureat nagrody Templetona - ks. prof. Michał Heller</strong> otrzymał 18 listopada tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. <br /><br />

"Decyzja ta jest wyrazem najwyższego uznania wobec osiągnięć badawczych i pracy księdza profesora dla dobra polskiej nauki. Przyznanie tytułu honorowego osobie, która scala wszystkie nauki przyrodnicze przy pomocy filozofii, w tym przypadku nurtu nam najbliższego - filozofii przyrody - nabiera szczególnego znaczenia" - powiedział podczas uroczystości rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Grzegorz Skrzypczak.

Za budowanie mostów pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i religią, przy pomocy filozofii, ks. prof. Heller w 2008 r. został uhonorowany, jako pierwszy Polak, prestiżową Nagrodą Templetona, która corocznie przyznawana jest za działania związane z pokonywaniem barier między nauką a religią.

Całą tę nagrodę - 1,6 mln dolarów - przeznaczył na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, które jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Celem placówki są badania interdyscyplinarne koncentrujące się wokół relacji między nauką, filozofią i religią.

Ks. prof. Michał Heller od początku swojej kariery przejawiał zainteresowanie naukami ścisłymi, zwłaszcza fizyką i matematyką. Po zdaniu matury w 1953 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po jego ukończeniu uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W roku 1966 obronił rozprawę doktorską z kosmologii relatywistycznej. Habilitował się w 1969 r. Trzy lata później ks. Heller objął stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, przekształconym później w Papieską Akademię Teologiczną (PAT). W roku 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego PAT w Krakowie.

Przebywał na stypendiach naukowych na belgijskim uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, Oxfordzie i Leicester (Anglia), Bochum (Niemcy), Waszyngtonie (USA).

Ks. Heller jest autorem ponad 800 prac naukowych, laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody im. Hugo Steinhausa (2001). Wspólnie z matematykiem Wiesławem Sasinem wyjaśnili matematyczną naturę różnych typów osobliwości w kosmologii oraz zaproponowali model tzw. nieprzemiennego wszechświata.

Od roku 1981 jest członkiem stowarzyszonym Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, a w 1991 został wybrany na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie. Należy też do Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz wielu zagranicznych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Uniwersytet Przyrodniczy powstał w 1951 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1972 roku uczelnia przyjęła nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem został August Cieszkowski. W 2008 roku, decyzją Sejmu, Akademia Rolnicza zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy.

Kadrę dydaktyczną uczelni tworzy 849 nauczycieli akademickich, w tym 186 profesorów, 58 doktorów habilitowanych i ponad 500 doktorów. Tytuły doktorów honorowych uczelni otrzymało do tej pory 46 osób. KPR

PAP - Nauka w Polsce

hes/ krf/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021