11.08.2020
PL EN
18.06.2012 aktualizacja 18.06.2012

Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak nowym przewodniczącym KRUP

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Bronisław Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na kadencję 2012-201. Rektorzy-elekci wybrali go w piątek podczas obrad na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Koordynacja działań 19 uniwersytetów, integracja szkół wyższych, poprawa jakości kształcenia, rozszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym, samorządami terytorialnymi i placówkami oświatowymi to - według nowego szefa KRUP - najważniejsze zadania tego gremium na najbliższe lata. "Chodzi o kultywowanie idei uniwersytetu jako uczelni otwartej dla wszystkich" - powiedział PAP prof. Marciniak.

Uniwersytety to w większości uczelnie badawcze, badania podstawowe i stosowane, które prowadzą, stanowią pewną gwarancję przetrwania niższej liczby studentów za kilka lat; Dlatego choć stanie w kraju problem niżu demograficznego, ta przyczyni się on do podniesienia jakości kształcenia uniwersyteckiego - prognozuje rektor UAM.

Bronisław Marciniak jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez dwie kadencje pełnił na tej uczelni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. W 2008 r. wybrano go na rektora, a w tym roku powierzono mu to stanowisko na drugą kadencję.

Na zastępców przewodniczącego KRUP wybrani zostali: rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.

Przed wyborami nowych władz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, sprawozdanie z jej działalności w kadencji 2008-2012 złożył dotychczasowy przewodniczący KRUP - rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś.

W czasie kieleckich obrad rektorzy uniwersytetów dyskutowali m.in. o funduszach na badania i rozwój w perspektywie lat 2014-2020, o relacjach uniwersytet–otoczenie gospodarcze oraz o współpracy z pracodawcami i kontaktach pomiędzy uczelniami a biznesem i gospodarką. Omawiano również perspektywy rozwoju Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Akademii Artes Liberales.

Uczestnicy obrad zostali także zapoznani z działalnością Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich opracowuje i przedstawia opinie oraz stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Jako autonomiczne zgromadzenie rektorów, służy również zacieśnieniu współpracy między uczelniami.

PAP - Nauka w Polsce

mch/ hes/

Copyright © Fundacja PAP 2020