07.08.2020
PL EN
04.10.2012 aktualizacja 04.10.2012

FNP wybrała ostatnich Kolumbów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła 10 laureatów programu KOLUMB. Zwycięzcy otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie zagranicznego stażu podoktorskiego w prestiżowym ośrodku naukowym. To już ostatnia edycja konkursu.

Stypendia zagraniczne umożliwią wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata.

Stypendyści tej edycji konkursu FNP staże odbędą m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Barcelonie, Cambridge i w Wiedniu.

O stypendium mogli się ubiegać naukowcy, którzy stopień doktora mają nie więcej niż 4 lata.

Średnia wysokość stypendiów wynosi 3,5 tys. euro miesięcznie. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.

Do konkursu w ostatniej edycji programu zgłoszono 138 wniosków. Po weryfikacji formalnej zgłoszenia zakwalifikowane do drugiego etapu były oceniane przez niezależnych recenzentów zewnętrznych. Na spotkanie z panelem recenzenckim, stanowiące trzeci etap konkursu, zaproszono 21 kandydatów.

Jest to ostatni konkurs w programie KOLUMB. Fundacja nie przewiduje dalszych naborów.

Lista stypendystów znajduje się na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb/laureaci/edycja_2012

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020