07.08.2020
PL EN
12.10.2012 aktualizacja 12.10.2012

9 mistrzów nagrodzonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz (P) wręczył dyplom prof. Tomaszowi Plackowi (L). W warszawskiej Szkole Głównej Handlowej 11 bm. odbyło się wręczenie dyplomów dziewięciu polskim uczonym reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne, którzy zostali laureatami programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. PAP/Jacek Turczyk Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz (P) wręczył dyplom prof. Tomaszowi Plackowi (L). W warszawskiej Szkole Głównej Handlowej 11 bm. odbyło się wręczenie dyplomów dziewięciu polskim uczonym reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne, którzy zostali laureatami programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. PAP/Jacek Turczyk

9 laureatom programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - wybitnym psychologom, filozofom, historykom i badaczce literatury - wręczono w czwartek w warszawskiej SGH dyplomy. Każdy z nich otrzymał subsydium w wysokości 300 tys. zł na badania.

W tej edycji konkurs dotyczył nauk humanistycznych i społecznych. Laureaci na projekty badawcze otrzymają od FNP trzyletnie subsydium profesorskie. Prezes FNP Prof. Maciej Żylicz stwierdził, że 300 tys. zł, które "mistrzowie" otrzymają, to może nieduże pieniądze, ale że są to środki zarobione przez FNP. "I dlatego to państwo decydują, co z nimi zrobić" - zwrócił się do laureatów FNP.

Dysponowanie środkami nie jest jednak całkowicie dowolne: środki dla "mistrzów" dzielą się na część stypendialną - z której finansowane są stypendia dla młodych uczonych, będących członkami zespołu badawczego laureata - i na część subwencyjną, którą laureat może przeznaczyć np. na zakup książek czy aparatury oraz na różnorodne działania mające na celu prezentację wyników badań.

Prof. Żylicz wyjaśnił, że program MISTRZ jest unikalny nie tylko dlatego, że jego laureatami są wybitni naukowcy. W programie ważne jest też to, że zwraca się w nim uwagę na to, by "mistrzowie" zapewniali wsparcie swoim podopiecznym, młodym badaczom. To skłania naukowców, by szukali swoich następców. Żylicz przytoczył przykład Arystotelesa, który w ciągu trzech lat nauk przekazał część swojej wiedzy Aleksandrowi Wielkiemu.

Wśród nagrodzonych w tej edycji programu jest czworo psychologów, dwoje historyków, dwóch filozofów i jedna badaczka literatury.

Wszyscy nagrodzeni psychologowie pracują w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prof. Aleksandra Łuszczyńska będzie badać, co skłania ludzi na różnych etapach życia do zmiany swoich zachowań na prozdrowotne. Jak mówiła w rozmowie z PAP, aby przypominać osobom młodym o konieczności dbania o swoje zdrowie, należy inaczej formułować przekaz, niż do osób starszych. Z kolei prof. Grzegorz Sędek z Warszawy będzie prowadzić badania, których efekty mogą przyczynić się do podwyższenia sprawności intelektualnej osób starszych. Naukowiec zaznaczył, że podnoszenie wieku emerytalnego ma sens tylko wtedy, jeśli starsi ludzie będą na tyle sprawni, aby móc pracować. A do tego niezbędne mogą stać się pewne ćwiczenia - nie tylko umysłowe, ale również fizyczne, które pozytywnie wpływają na działanie mózgu.

Filozof prof. Leszek Koczanowicz, będzie realizować projekt z pogranicza filozofii i psychologii, którego efektem może być poprawa jakości dialogu społecznego i politycznego. Prof. Bogdan Wojciszke sprawdzi natomiast, na ile interes własny wpływa na ocenę moralności innych ludzi i ich działań.

W gronie nagrodzonych osób znalazło się też dwoje historyków: dr hab. Ewa Domańska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która chce zachęcać młodych historyków do zajmowania się badaniami nad życiem zwykłych ludzi i ratowania miejsc, mających znaczenie dla budowania tożsamości wspólnot lokalnych. Drugi nagodzony historyk - prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego - będzie prowadzić badania porównawcze nad tym, jaka pamięć o imperiach zachowała się w świadomości społeczeństw.

Na liście laureatów znaleźli się także filozofowie - dr hab. Tadeusz Szubka z Uniwersytetu Szczecińskiego, który będzie prowadzić badania w zakresie filozofii analitycznej oraz prof. Tomasz Placek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma zbadać zagadnienia związane z kwestią determinizmu we współczesnym świecie.

Z dziedziny literatury badania prowadzić będzie dr hab. Eugenia Prokop-Janiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podejmie ona próbę opisu polsko-żydowskich kontaktów w wybranych obszarach kultury.

Program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest realizowany od 1998 r. Subsydia przyznawane są w trybie zamkniętego konkursu, co rok w innym obszarze nauki. Kandydatów do subsydium nominują uznane autorytety naukowe ze wszystkich dziedzin. Następnie zgłoszone przez kandydatów projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie.

W uroczystości wziął udział zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, prof. Thomas Schelling Z USA, który wygłosił wykład na temat zastosowania teorii gier w naukach społecznych.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2020