30.09.2020
PL EN
06.12.2012 aktualizacja 06.12.2012

W Warszawie trwa I Kongres Akademickich Biur Karier

Uczelnie muszą ujednolicić metody monitoringu losów swoich absolwentów. Pozwoli to porównywać dane i uzyskać całościowy obraz sytuacji polskich absolwentów - mówili w czwartek w stolicy uczestnicy I Kongresu Akademickich Biur Karier.

Uczestnicy spotkania, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski i Rzecznika Praw Absolwenta, dzielą się doświadczeniami w sprawnym i skutecznym monitorowaniem zawodowych losów absolwentów szkół wyższych. Do monitoringu uczelnie zostały zobowiązane przepisami ustawy reformującej naukę z 2011 r. Monitoring ma zapewniać lepszą jakość kształcenia i dać uczelni instrument, który pozwoli dostosowywać programy studiów do oczekiwań rynku pracy. Monitorowanie zawodowych losów absolwenta jest zalecane przez Unię wszystkim państwom członkowskim - przypomniał rzecznik praw absolwenta Bartłomiej Banaszak.

Obecnie sposób i metodologię monitorowania określają same uczelnie. W efekcie szkoły wyższe uzyskują wyniki, które trudno ze sobą porównywać - zauważył rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys. "Suma tych danych nie tworzy całościowej informacji o sytuacji absolwentów wyższych uczelni w Polsce. Dlatego spotykamy się dzisiaj, by wymieniać najlepsze praktyki, dyskutować o narzędziach, jakimi dysponują uczelnie, o metodach realizacji zadań związanych ze zbieraniem informacji i monitorowaniem losów absolwentów" - mówił rektor.

"Monitoring jest instrumentem, który pomaga władzom uczelni ustalić, które kierunki studiów powinny być rozwijane, a na których zmieniać profil - tak, by absolwenci mogli jak najszybciej znaleźć zatrudnienie" - przypomniała minister nauki Barbara Kudrycka. Jak zauważyła, monitoring w praktyce wygląda bardzo różne - czasami prowadzony jest wzorcowo, ale też zdarza się, "że wyniki nie pozwalają obiektywie określić jak faktycznie wyglądają losy absolwentów". "W związku z pojawieniem się na uczelniach pokolenia niżu demograficznego - obawiamy się sytuacji, w której dane pozyskane z monitoringu przeprowadzonego nieprawidłową metodologią mogłyby być wykorzystywane tylko po to, by zachęcać do studiowania na kierunkach, po których absolwenci nadal nie znajdą pracy" - dodała.

Jak poinformowała minister, zgodnie z nowymi założeniami do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym metodologię prowadzenia tego monitoringu będzie określone w rozporządzeniu ministra. Pozwoli to uzyskać wyniki rzetelne i obiektywne, a jednocześnie porównywać wyniki na poziomie uczelni i pomiędzy sobą - tłumaczyła.

Śledzeniem losów byłych studentów najczęściej zajmują się akademickie biura karier (ABK). "Aby pomóc zrealizować nowe obowiązki nakładane na biura karier, w 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs, który pozwoli sfinansować bardziej efektywną działalność tych urzędów; w którym będą one mogły przedstawić najlepsze praktyki i działania" - mówiła minister nauki. Pozwoli to promować najlepsze rozwiązania" - dodała.

Kudrycka przypomniała też, że w Polsce w trzy lata po ukończeniu studiów bezrobotnych jest ok. 11 proc. absolwentów, podczas gdy średnia unijna wynosi ponad 18 proc.

Na kongres zgłosiło się 180 uczestników, w większości - przedstawiciele akademickich biur karier. Na przyszły rok planowany jest kolejny kongres, z udziałem przedstawicieli resortu pracy.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020