07.03.2021
PL EN
23.03.2013 aktualizacja 23.03.2013

Uniwersytet Opolski przejmie prószkowską Pomologię

Uniwersytet Opolski przejmie prószkowską Pomologię i utworzy tam centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego. Plan zatwierdził w czwartek senat uczelni. Inwestycja ma kosztować 9,5 mln zł i być realizowana w latach 2014-2017.

Utworzenie centrum szkoleniowo-badawczego w prószkowskiej dzielnicy Pomologia, gdzie od XIX w. istniały wyższe i średnie szkoły rolnicze i ogrodnicze, ma być zadaniem realizowanym wspólnie przez Uniwersytet Opolski, gminę Prószków oraz powiat opolski.

Uczelnia i samorządy pieniędzy na sfinansowanie inwestycji szukać będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Jak wyjaśniała na czwartkowym posiedzeniu senatu Uniwersytetu Opolskiego prorektor uczelni ds. promocji i zarządzania prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak centrum ma m.in. podnieść jakość kształcenia na kierunkach przyrodniczych, służyć ochronie bioróżnorodności, być nowoczesnym laboratorium i zapleczem badawczym dla przyrodników. „Miałby to być również ośrodek referencyjny dla nauk rolniczych i przyrodniczych w regionie” – dodała prorektor.

Uniwersytet i samorządy zakładają też, że w Pomologii miałby być ogród botaniczny. Koordynator projektu utworzenia centrum dr hab. Arkadiusz Nowak z Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego przekonywał senat uniwersytetu, że ośrodek ten jest też potrzebny dla poprawy jakości kształcenia studentów kierunkach takich jak biologia, ochrona środowiska czy architektura krajobrazu. Chodzi też o zwiększenie konkurencyjności opolskiej uczelni wobec wydziałów przyrodniczych w ościennych województwach, a także dla polepszenia bazy badawczej przyrodników, którzy pracują w ciasnych pomieszczeniach niewielkiego uczelnianego budynku.

„Pomologia położona jest w odległości 12-15 minut jazdy, w obrębie Aglomeracji Opolskiej. Nie byłoby więc problemów komunikacyjnych z tym miejscem, choć musiałby tam dojeżdżać miejski autobus” – mówił dr hab. Nowak. Podkreślał, że projekt jest też ważny ze względu na możliwość uratowania edukacyjnego dziedzictwa prószkowskiej Pomologii, która była kiedyś znanym ośrodkiem edukacyjnym.

W Pomologii w połowie XIX w. powstała Królewska Akademia Rolnicza, a potem Królewski Instytut Pomologiczny, przy którym istniały m.in. szkółki, pola uprawne i ogród botaniczny z setkami cennych gatunków drzew i krzewów. Od 1969 roku działał tu Zespół Szkół Ogrodniczych, popularnie zwany właśnie Pomologią, a po wojnie liceum a potem technikum ogrodnicze.

„Nie można zlekceważyć tej 150-letniej historii nauk przyrodniczych w Pomologii. Ten projekt to wielka szansa tego miejsca i uczelni” – przekonywał też w czwartek rektor Uniwersytet Opolskiego prof. Stanisław S. Nicieja.

Obecna na posiedzeniu senatu burmistrz Prószkowa Róża Malik zapewniła, że uniwersyteckie centrum szkoleniowo-badawcze to również wielka szansa dla rozwoju gminy. Dlatego zadeklarowała przekazanie uczelni do 2015 roku dwóch budynków w Pomologii – dawnej szkoły i internatu. Grunty – ok. 30 ha – ma z kolei przekazać powiat opolski.

„Zanim zacznie się inwestycja musimy jeszcze wyprowadzić lokatorów, którzy mieszkają w tych budynkach. Najprawdopodobniej zbudujemy dla nich nowy obiekt” – powiedziała PAP Malik. Dodała, że Prószków złoży się też wraz z uczelnią na wkład własny projektu.

Wsparcie, również finansowe, zadeklarował też starosta opolski Henryk Lakwa. Senat Uniwersytetu Opolskiego przez aklamację przyjął w czwartek pomysł utworzenia Centrum Szkoleniowo-Badawczego. „Teraz czekamy na sygnał z urzędu marszałkowskiego, gdy będziemy mogli złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego” – powiedział PAP po posiedzeniu senatu rzecznik uczelni Marcin Miga.

PAP - Nauka w Polsce

kat/ abe/

Copyright © Fundacja PAP 2021